Järjestöille suunnattu välityömarkkinatilaisuus toteutui onnistuneesti

Oulussa torstaina 14.11. toteutettu välityömarkkinatilaisuus keräsi hienon osallistujajoukon: 83 osallistujaa eri alojen järjestöistä ja yhdistyksistä, TE-toimistosta, ELY-keskuksesta, kunnista ja oppilaitoksista kokoontui yhteen kuulemaan kokemuksia työllisyyshankkeista sekä saamaan tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista. Tilaisuus saa jatkoa keväällä 2020.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ja ELY-keskuksen yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen ja Vates-säätiön kanssa järjestämä tilaisuus kokosi ensimmäistä kertaa yhteen ne järjestöt ja yhdistykset, jotka joko työllistävät tai toteuttavat työllisyyshankkeita välityömarkkinoilla tai ovat kiinnostuneita työllistämisestä tai hanketoiminnasta. Koko päivän tilaisuudessa käytiin läpi työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitettujen hankkeiden arviointitutkimuksen tuloksia, kuultiin työllisyyshankkeiden toteutuksesta ja tuloksista sekä tutustuttiin erilaisiin rahoituksiin, joita työllistämiseen ja hanketoimintaan on mahdollista hakea.

45 tilaisuuteen osallistunutta antoi tilaisuuden järjestelyistä ja sisällöistä palautetta. Järjestelyistä kiiteltiin erityisesti käytännön puitteita kuten tilaa ja tarjoiluja sekä tilaisuuden tavoitteen selkeyttä. Eniten kehitettävää löydettiin ennakkotiedotuksesta. Kaikki järjestelyt saivat vähintään arvion 3,4/4. Tilaisuuden sisällöistä hyödyllisimmiksi koettiin ajankohtaiset työllisyysasiat, palkkatuki sekä kuntalisä. Kaikki sisällöt saivat vähintään arvion 3,2/4.

Seuraava välityömarkkinatilaisuus järjestöille järjestetään keväällä 2020. Osallistujat toivoivat sinne aiheiksi mm. seuraavia: Leader-rahoitukset, palvelu- ja asiakasohjaus, yritysyhteistyö sekä viranomaisten ja yhdistysten välinen yhteistyö. Mukaan toivottiin mm. kuntaedustajia sekä kokemustoimijoita ja palvelujen käyttäjiä. Työskentelytavaksi ehdotettiin puheenvuorojen lisäksi työpajatyöskentelyä.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke tukee työllisyyspalvelujen järjestöyhteistyön kehittämistä vielä vuoden 2020 ajan. Lisätietoja hankkeesta löydät täältä.

Helena Liimatainen

Projektipäällikkö, järjestöagentti

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Asiasanat

työllisyys, välityömarkkinat, järjestöt,