Yhdistysyhteistyöasiakirjan laatimisen prosessi löytyy nyt mallinnettuna Innokylästä

Yhdistysyhteistyöasiakirjan laatimisen prosessi löytyy nyt mallinnettuna Innokylästä

Yhdistysyhteistyöasiakirjassa sovitaan pelisäännöt kunnan ja yhdistysten yhteistyölle. Yhdistysyhteistyöasiakirjoja on aiemmin laadittu Pohjois-Pohjanmaalla Hailuodossa ja Siikajoella, mutta nyt asiakirjoja on alettu laatia myös muissa kunnissa, ainakin Utajärvi, Pudasjärvi ja Pyhäjärvi työstävät asiakirjoja parhaillaan yhdessä yhdistysten kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke on työstänyt yhdistysyhteistyöasiakirjan prosessia yhdessä kuntien järjestöyhdyshenkilöiden ja vapaaehtoisten yhdistysagenttien kanssa syksyn 2019 aikana. Näiden työpajojen ja kokemusten tuloksena syntyi prosessi, joka on nyt mallinnettu Innokylään ja on vapaasti kuntien hyödynnettävissä: https://www.innokyla.fi/web/malli9341983 Kiitos kaikille yhteiseen työstämiseen osallistuneille!

Yhdistysyhteistyöasiakirjan avulla kunnan ja yhdistysten yhteistyöhön saadaan rakennetta, selkeyttä, sujuvuutta, läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Yhdistysyhteistyö on myös kirjattu lokakuun lopussa kaikkien kuntien allekirjoittamaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimukseen. Yhteistyöasiakirjan laatiminen tukee vahvasti tätä työtä ja luo vakaan pohjan toimivalle yhteistyölle kunnissa.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke toimii tarpeen mukaan kuntien tukena käytännön työssä yhteistyöasiakirjojen laatimisessa ja yhdistysten osallistamisessa mukaan prosessiin mm. suunnittelemalla ja toteuttamalla työpajoja ja olemalla mukana asiakirjan kirjoittamisen prosessissa. Nyt on hyvä aika tarttua tuumasta toimeen!