Järjestöyhteistyö on osa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimusta

Pohjois-Pohjanmaan maakunnalliset toimijat ja kunnat sitoutuivat yhteiseen hyvinvointityöhön vuosiksi 2019-2025 allekirjoittamalla hyvinvointisopimuksen Ylivieskassa pidetyssä hyvinvointifoorumissa 31.10.2019. Hyvinvointisopimus toimii pohjana myös kuntien ja järjestöjen yhteistyölle.

Hyvinvointisopimuksessa todetaan mm. näin:

  • ”Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille. Se on kaikkien toimialojen ja toimijoiden asia.”
  • ”Kuntalaisten osallisuus, toimijuus ja vaikuttaminen ovat hyvinvointijohtamisen lähtökohta.”
  • ”Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvinvointi- ja järjestöyhdyshenkilöiden sekä kulttuurihyvinvointiverkoston yhteistyö on kiinteä osa hyvinvointiekosysteemiä.”

Hyvinvointisopimuksella maakunnalliset toimijat ja kunnat lupautuvat kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi mm. ”vahvistamaan ja kehittämään yhteistyötä paikallisten ja alueellisten yhteistyökumppaneiden, kuten järjestöjen ja yhdistysten, seurakunnan, julkisyhteisöjen, yritysten sekä muiden hyvinvointiverkostotoimijoiden kanssa.”

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke toimii osana maakunnallista hyvinvointitoimijoiden verkostoa ja on omalla toiminnallaan edistänyt sitä, että järjestöyhteistyö on kirjattu osaksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimusta.

Sopimuksen kirjausten toteutumiseksi Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta laatii Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen esityksestä kunnille suosituksen järjestöyhteistyöstä. Suositus valmistuu loppuvuodesta 2019. Hanke jalkauttaa suositusta kuntiin vuoden 2020 ajan tukemalla kuntia järjestöyhteistyön käytäntöjen kirjaamisessa esim. yhdistysyhteistyöasiakirjojen muotoon. Hailuoto ja Siikajoki ovat asiakirjan jo laatineet ja Pudasjärvellä, Pyhäjärvellä sekä Utajärvellä prosessi on hyvässä vauhdissa. Käytäntöjen kirjaaminen yhteen asiakirjaan lisää kuntien järjestöyhteistyön avoimuutta ja helpottaa käytäntöjen kehittämistä yhdessä järjestöjen kanssa. Esimerkiksi Hailuodossa prosessi on lisännyt sekä kunnan ja järjestöjen että järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä aktivoinut järjestöjen toimintaa kunnassa.

Projektipäällikkö, järjestöagentti Helena Liimatainen

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

ihimiset.fi/ppjarjestorakenne

Asiasanat

järjestöyhteistyö, hyvinvointisopimus, maakuntaliitto, pohjois-pohjanmaa, järjestöneuvottelukunta,