Vapaaehtoistoimijoiden yhteistyö – yhdessä olemme enemmän

Syksyn myötä ovat vapaaehtoistoiminnot käynnistyneet – ja kiireet. Tuoreelle eläkeläiselle etsitään uusiokäyttöä: ”Sinullahan on nyt aikaa, tule mukaan meidän  toimintaamme.” Jo vajaan vuoden eläkeläiskokemuksella olen oppinut, mistä tulee käsite ”kiireiset eläkeläiset”. Pidin itse jossain vaiheessa huoneentauluna Siirakin kirjan jaetta: ”Poikani, älä puuhaa moninaisissa; jos olet monipuuhainen, et säily viasta vapaana; mitä tavoittelet, sitä et saavuta, ja mitä pyrit pakoon, sitä et pakoon pääse.” – Huonosti olen neuvoa noudattanut.

Lähtökohtaisesti on välttämätöntä, että on jaksavia ja ehtiviä, suurella sydämellä vapaehtoistehtäviin mukaan lähteviä. Vapaaehtoistoiminnoissa löytyy käyttöä ihmisten erilaisille osaamisille ja taidoille. Vapaaehtoistoimijoiden panos on korvaamaton mm. julkisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen täydentäjänä. Ihmiseltä ihmiselle -toiminnoissa ei ole byrokraattisia kynnyksiä ja hidasteita. Vapaaehtoispuolella ei kysellä ensimmäisenä kriteereiden täyttymistä tai valiteta määrärahojen pienuutta, vaan koetetaan yhdessä miettiä, mistä apu löytyisi. Yksinäiselle yritetään löytää ystävä tai vertaisryhmä, josta löytyy tukea ja ymmärrystä. Tarvittaessa epätietoista ohjataan tiedon äärelle ja pyritään yhdessä löytämään mahdollisuudet julkisten palveluiden saamiseen.

Jos on käyttöä erilaisille armolahjoille, nykyään on myös valtava määrä vapaaehtoisista kilpailevia tahoja.Vapaaehtoistoimijoiden ja materiaalisten resurssien rajallinen määrä on johtanut myös positiiviseen kehitykseen. Eri toimijat ovat lähteneet etsimään yhteistyön mahdollisuuksia. On myös panostettu vapaaehtoisten valmentamiseen ja kouluttamiseen. Yhteistyöhakuisuuden tuloksena tarjolla on laajempaa maakunnallista ja alueellista yhteistyötä kuten esimerkiksi tämän Pohjois-Pohjanmaa järjestörakenne-hankkeen sateenvarjon alle rakentuva toiminta tai Raudaskylän Kristillisen Opiston hallinnoiman ALVA – vapaaehtoistoiminnan palvelurakenteen kehittämishankkeen toiminnut. Alueen yhdistysten yhteiset kokoontumiset lisäävät yhdistysten välistä tietämystä toisistaan ja antavat pohjaa tiiviimmälle yhteistyölle.

Myös yksittäisten yhdistysten välille on syntynyt hedelmällistä yhteistyötä, joka hyödyttää erityisesti yhteisiä kohderyhmiä. Meillä Jokilaaksojen omaishoitajien ja läheisten yhdistyksellä on erinomaisia kokemuksia yhteistyöstä naapuruston vastaavien yhdistysten kanssa, mutta sen lisäksi voi mainita erityisesti monipuolisen yhteistyön Keski-Pohjanmaan Muistiluotsin kanssa muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemisessa. Maininnan ansaitsee myös yhdistysten ja sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten välinen yhteistyö. Tässä yhteistyössä uskon kummankin osapuolen olevan sekä saajan että antajan roolissa. Kiitos kaikille muillekin yhteistyötahoille, jos kaikki kirjoittaisin tähän nimeltä, syntyisi pitkä lista.

Uskon, että eri tahojen välisessä yhteistyössä olemme kaikki hyötyjiä. Yhdessä olemme enemmän.

 

Meeri Rinta-Jouppi

Puheenjohtaja

Jokilaaksojen omaishoitajat ja läheiset ry

Omaishoitajien hallituksen kokouksessa ei pipo kiristä, kun laitetaan lippa niskaan ja käydään asioiden kimppuun (joulukuu 2018)