Järjestötietoa Oulun kaupungin verkkopalvelussa ouka.fi

Oulun kaupungin verkkopalvelusta löytyy tietoa järjestöistä ja järjestöjen toiminnasta useilta eri sivuilta. Sisältö sivuille tuodaan ihimiset.fi-verkkopalvelusta, jossa järjestöt, yhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat saavat maksutta ilmoittaa tietojaan.

Oulun kaupunki on jo aikaisemmin hyödyntänyt ihimiset.fi-palvelun sisältöjä lapsuus.ouka.fi-verkkopalvelussa, joka on lapsiperheille suunnattu sähköinen hyvinvoinnin tarjotin. Nyt ihimiset.fi-sisältöjä löytyy myös kaupungin ouka.fi-verkkopalvelusta seuraavilta sivuilta:

https://www.ouka.fi/oulu/ikaantyminen/jarjestotoimintaa-ikaantyneille

https://www.ouka.fi/oulu/ikaantyminen/jarjestojen-tapahtumat

https://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/lapsiperhejarjestot

https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/jarjestotoimintaa-mielenterveyskuntoutujille

https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/jarjestotoimintaa-paihdekuntoutujille

https://www.ouka.fi/oulu/vammaisuus/vammaisjarjestot

https://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/maahanmuuttajatyota-tekevat-jarjestot

https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/sosiaali-ja-terveysalan-jarjestot

https://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/vapaaehtoistoiminta

Sisältöjen näyttämisellä verkkopalvelussaan Oulun kaupunki haluaa tarjota asukkailleen tietoa järjestöjen ja yhdistysten tarjoamasta tuesta ja toiminnasta. Mikäli järjestö tai yhdistys haluaa tietojensa näkyvän ouka.fi-palvelussa, se voi lisätä tietoja ihimiset.fi-palveluun rekisteröitymällä täältä: https://www.ihimiset.fi/rekisteroityminen/.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke tukee kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Yhtenä hankkeen tavoitteena on saada järjestöt ja yhdistykset ilmoittamaan tietonsa ihimiset.fi-palvelussa ja kunnat näyttämään järjestöjen tuottamaa tietoa omissa verkkopalveluissaan. Tähän mennessä jo 11 kuntaa Pohjois-Pohjanmaalla hyödyntää tätä mahdollisuutta.

Projektipäällikkö, järjestöagentti Helena Liimatainen

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

ihimiset.fi/ppjarjestorakenne

Asiasanat

verkkopalvelu, nettisivu, ihimiset.fi, järjestöt, yhdistykset,