Ihminen aina ensin

Maailman diabetespäivää vietetään 14.11. teemalla diabeteksen monimuotoisuus. Monipuolisuus, erilaisten ihmisten kohtaamiset, vapaaehtoisuus ja vertaistuki ovat olennainen osa diabetesyhteisön ja järjestöjen toimintaa. Järjestötyöntekijän näkökulmasta katsottuna ensiarvoisen tärkeää on ihmisten välinen vuorovaikutus, jonka paikalliset toimijamme mahdollistavat. Diabetesliiton paikalliset toimijat ovat pääasiassa vapaaehtoisia diabeetikoita, läheisiä ja asiasta kiinnostuneita, joilla on halu toimia ja vaikuttaa hyvän asian puolesta.

Sosiaalisessa mediassa kuhisee, vertaistuen ja tiedon tarve on suuri ja kasvokkaisten tapaamisten tarve on edelleen olemassa. Kaikkeen tähän tarvitaan vapaaehtoisia, taloudellista tukea toimintaan ja tiloja, joissa toteuttaa toimintaa.

Rakenteista voimaa toimintaan

Järjestöt tarvitsevat tukea kunnilta, kuntayhtymiltä ja maakunnilta, jotta paikallinen toiminta on mahdollista. Kokemustemme mukaan selkeiden rakenteiden avulla toiminta helpottuu. Tiedottaminen mahdollisuuksista ja vuorovaikutteisuus yhdistysten ja kunnan välillä toiminta-avustusten myöntämisessä ja myöntämiskriteereistä keskusteltaessa helpottaa yhdistysten hakuprosessia. Tässä hyvänä apuna ovat olleet kuntien nimeämät järjestöyhteyshenkilöt. He pitävät alueensa yhdistyksiin yhteyttä ja esimerkiksi Kuusamossa kaupungin hyvinvointikoordinaattori pitää yhdistysten toimijat hyvin kartalla siitä, millaisia koulutuksia ja tapahtumia on tulossa.

Diabeteshoitajat ohjaavat aktiivisesti diabeetikoita yhdistyksen toimintaan mukaan muun muassa Kuusamossa, Pudasjärvellä ja Raahessa. Vastavuoroisesti yhdistykset ylläpitävät vertaistukeen pohjautuvia kerhoja eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata kuten Haapavedellä ja Kalajoella. Oulussa yhteistyö on aktiivista kaupungin diabetesvastaanoton ja Oulun Diabetesyhdistyksen välillä ja näin ollen ajatusten vaihto ja palveluista tiedottaminen palvelevat sekä yksittäisen diabeetikon, yhdistyksen että kunnan tavoitteita.

Raahessa tilojen tarpeeseen on vastattu järjestöjen yhteisen toimintatilan avulla. Järjestötoimijoita on saman katon alla tällä hetkellä jo 16. Järjestöjen toimintatila ja Kalajoella Ventelän talo ovat luoneet luonnollisen mahdollisuuden yhdistysten yhteistyöhön kuten yhteisten tapahtumien järjestämiseen. Monet ihmiset kuuluvat useampaan kuin yhteen yhdistykseen ja järjestöjen yhteisten tilojen avulla voimien yhdistäminen ja yhteisen toiminnan tarjoaminen jäsenille on saanut uutta puhtia.

Järjestöjen, kunnan ja maakunnan yhteistyöllä voimme vaikuttaa ennaltaehkäisevästi sairauksien syntyyn ja tukea diabeetikoiden hyvinvointia. Järjestötoimintaa tukemalla edistetään alueen ihmisten hyvinvointia.

Diabetesyhdistysten toimintaan voit tutustua osoitteessa www.diabetes.fi/jasenyhdistykset

Pohjois-Pohjanmaan diabetesyhdistykset ja järjestösuunnittelija Marianne Kukkasniemi Suomen Diabetesliitto ry

Järjestösuunnittelija Marianne Kukkasniemi Suomen Diabetesliitto ry
Järjestösuunnittelija Marianne Kukkasniemi Suomen Diabetesliitto ry

 

Asiasanat

järjestöt, diabetes, järjestökuntayhteistyö, Kunta-järjestöyhteistyö,