Yhdistysagenttina kentällä

Yhdistysagenttina kentällä

Tähän yhdistysagenttitehtävään minut koulutettiin vuosi sitten. Hyvien koulutusten ja kannustavien kollegoitten toimesta olen pikkuhiljaa päässyt jyvälle tästä tehtäväkentästä.

Työ on ollut yksinäistä puurtamista, mutta nyt on lippu nostettu salkoon! Järjestöyhdyshenkilön saaminen omalle paikkakunnalle teetti töitä yli puoli vuotta ja välillä tuntui, että rämmin syvällä suossa, josta ei pääse minnekään suuntaan. Periksiantamattomuus tuotti positiivista tulosta. Vihdoin päästään oikealla tavalla asioita hoitamaan ja toivottavasti myös yhdistykset ottavat tämän rakentavana yhteistyökuviona mukaan omaan toimintaansa.

Koen tarpeelliseksi päästä kentälle ohjeistamaan yhdistyksiä muun muassa tiedottamisen tärkeydestä, sekä yhteisöllisyyden luomisesta. Etenkin pienellä paikkakunnalla ja haja-asutusalueella eri toimijoitten voimavarojen yhdistämisen opastaminen on vahvuus, jota pyrin tarjoamaan yhdistyksille. Tämä tiedon jakamisen tarpeellisuus on tullut esille toimiessani erilaisissa yhdistys- ja vapaaehtoistehtävissä. Nuorisoseuratoiminnan sekä isäni mukana Sotainvalidien parissa työskentelyn aloitin jo 16-vuotiaana.

Yhdistysagentin tulee olla kannustava, avustava, innostava, aktivoiva, ohjaava ja kaikin puolin positiivinen. Hänen on oltava herkillä ja otettava pienimmästäkin vihjeestä koppi, jota voidaan lähteä kehittämään yhdessä järjestöyhdyshenkilön kanssa.

Yhdistysagenttikoulutuksissa olen mieltynyt siihen toimintamalliin, jossa kouluttajat pistävät meidät töihin. Aina on pakko käyttää omia aivoja, kun on ajateltava ja tehtävä jotakin. Ajateltava, mitä on saanut aikaiseksi ja ennen kaikkea mitä pitää lähitulevaisuudessa saada aikaiseksi.

Coachit ja kokeneemmat yhdistysagentit ovat kullanarvoisia ja kannustavia. Ilman heidän sinnikkyyttänsä en varmasti olisi jatkanut toisen tapaamiskerran jälkeen yhtään pidemmälle.

Uusia yhdistysagentteja tarvitaan kentälle. Rohkeasti mukaan vaan, apuja saadaan aina.

Terttu Salmi, Pudasjärven kaupungin yhdistysagentti

Asiasanat

yhdistysagentti, Kunta-järjestöyhteistyö, yhdistysyhteistyö, järjestöyhdyshenkilö,