Uusi Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutus vahvistaa Pohjois-Suomen kuntien ja järjestöjen hyte –yhteistyötä sekä hyte-työn strategisuutta

Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutus (25 op) vahvistaa pohjoissuomalaisten kuntien ja järjestöjen hyte –yhteistyötä sekä hyte-työn strategisuutta ja tavoitteellisuutta. Keväällä 2020 alkavan koulutuksen järjestämisestä vastaavat Lapin yliopisto ja Oulun yliopisto.

Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutus tukee hyte-työn yhteistyö- ja strategiaperustaisuutta

Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutus tukee eri sektoreilla ja toimialoilla hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien ja näihin tehtäviin suuntaavien hyte-työn valmiuksia. Monialaiseen koulutukseen toivotaan mukaan myös järjestöjen edustajia.

Koulutus järjestetään poikkitieteellisinä monimuoto-opintoina siten, että opinnot sisältävät lähiopetuspäiviä vuorotellen Rovaniemellä ja Oulussa sekä verkko-opintoja. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman koulutuksen järjestäjinä toimivat Lapin yliopiston hallintotiede ja sosiaalityö sekä Oulun yliopiston terveyshallintotiede sekä hoitotiede. Hakuaika koulutukseen on 7.10.-3.11.2019.

Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutuksen tavoitteena on tukea kunnallisen ja alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön yhteistyö- ja strategiaperustaisuutta. Tällöin korostuu hallittu ja suunnitelmallinen hyte-työn toteuttaminen. Tärkeitä osaamisalueita hyvinvointijohtamisessa ovat hyvinvointitietoon perustuva strateginen ajattelu ja johtaminen sekä yhteistyön ohjaaminen eri hallinnonalojen ja sidosryhmien välillä. Hyvinvointijohtaminen on johtamisen osaamisalue, jossa huomio kiinnittyy laaja-alaisesti fyysisen terveyden, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja osallisuuden tukemiseen.

Kuntien ja järjestöjen hyte-yhteistyö ja hyte-työn strategisuus kaipaavat vielä vahvistamista

Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutuksen suunnittelun aluksi selvitimme keväällä 2019 kyselyllä pohjoissuomalaisten eri sektoreiden ja toimialojen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön asiantuntijoiden näkemyksiä kunnallisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tilasta ja kehittämistarpeista. Kyselyyn vastasi Pohjois-Suomessa työskenteleviä hyte-työn asiantuntijoita ja johtajia julkiselta sektorilta, järjestöistä, alueellisista organisaatioista ja seurakunnasta. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutuksen suunnittelussa.

Kyselyn tulosten perusteella järjestöt nousivat kuntien tärkeäksi kumppaniksi eri sektoreiden välisessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Tästä huolimatta Pohjois-Suomen kunnat eivät kuitenkaan mahdollista järjestöjen täyttä potentiaalia hyte-yhteistyössä. Mikäli järjestöt tarjoavat kunnille mahdollisuutta tehdä hyte-yhteistyötä, vain muutamat kunnat tarttuvat mahdollisuuteen. Myös aiemmat tutkimukset osoittavat, että hyte-työ on vielä eriytynyttä, vaikka yhteistyön tekemisen tärkeys tunnistetaankin (Syväjärvi & Leinonen 2019).

Kyselyn tulosten mukaan syynä hyte-työn jähmeyteen saattaa olla hyte-työn tunnettavuuden puute. Kunnallinen ja alueellinen hyte-työ on vielä alkutekijöissään, eikä sitä vielä arvosteta riittävästi. Tulosten perusteella kuntien ylin johto ei sitoudu riittävästi hyte-työhön, eikä siihen ohjata tarpeeksi resursseja. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöltä puuttuu vielä strateginen ote (myös Syväjärvi & Leinonen 2019). Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutus tukee aiempaa strategisemman ja yhteistyöperustaisemman hyte-työn suunnittelua ja toteuttamista.

Hae mukaan Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutukseen

Hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutukseen kannattaa hakeutua, sillä

  1. Koulutus tukee urakehitystäsi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana ja kasvattaa sektorirajat ylittävää verkostoasi
  2. Oppimistehtävät tukevat taustaorganisaatiotasi kehittämistä
  3. Monimuoto-opetus mahdollistaa opiskelun kauempaakin, ja opiskelun vaivattoman yhteensovittamisen työhön
  4. Koulutuksen rahoittaa OKM, joten opetus on maksutonta

Täydennyskoulutuksen valitaan 35 osallistujaa Pohjois-Suomesta. Opinnot alkavat maaliskuussa 2020 ja kestävät kevääseen 2021. Syksyn aikana julkaistaan lisätietoja koulutuksesta Twitterissä @Hyjokoulutus ja internet-sivuilla www.ulapland.fi/hyvinvointijohtaminen.

Elina Laukka, Oulun yliopisto
Elina Laukka, Oulun yliopisto
Henna Nurmi, hallintotiede, Lapin yliopisto
Henna Nurmi, hallintotiede, Lapin yliopisto
Jaana Leinonen, hallintotiede, Lapin yliopisto
Jaana Leinonen, hallintotiede, Lapin yliopisto
Marjo Suhonen, terveyshallintotiede, Oulun yliopisto
Marjo Suhonen, terveyshallintotiede, Oulun yliopisto

Kirjoittajat ovat Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston tutkijoita ja opettajia, sekä toimivat hyvinvointijohtamisen täydennyskoulutuksen suunnittelijoina.

Lähteet

Syväjärvi, A. & Leinonen, J. (2019). Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiatyö vaatimatonta – osallisuutta ja yhteistyötä vahvistettava. Policy Brief 2/2019. Saatavana: https://www.promeq.fi/loader.aspx?id=d78baa87-61d6-4d58-9625-7bade08b9073.