Maakuntien ääni kuuluviin!

Lajinsa ensimmäiset maakuntien verkostojärjestöjen yhteistyöpäivät järjestettiin Helsingissä alkuviikosta. Päivien viesti oli selkeä: maakuntien äänen tulee kuulua nykyistä paremmin myös valtakunnallisella tasolla. Verkostojärjestöt sopivatkin yhteistyön tiivistämisestä tavoitteeseen pääsemiseksi.

Maakuntien verkostojärjestöjen yhteistyöpäivät
Kuva: Kristiina Vasama

Yhteistyöpäiville osallistui noin nelisenkymmentä sosiaali- ja terveysturvayhdistysten sekä ”järjestöjen järjestöjen” työntekijää ja luottamushenkilöä. Myös näiden järjestöjen Järjestö 2.0 -hankkeita oli mukana runsaasti. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistystä edustivat toiminnanjohtaja Maire Vuoti sekä allekirjoittanut, Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen projektipäällikkö Helena Liimatainen.

Päivien teemoina olivat järjestöjen tiedontuotanto ja vaikuttaminen sekä maakuntien välinen ja maakuntien ja valtakunnan tason välinen yhteistyö. Verkostojärjestöjen yhteinen tahtotila muodostui päivien aikana helposti: järjestötiedon tuotantoa ja hyödyntämistä maakunnissa tulee vahvistaa ja tiedon tulee liikkua maakuntien välillä sekä valtakunnalliselle tasolle. Tietoa tulee käyttää vaikuttamistyön tukena, jotta maakuntien järjestöjen ääni ja arkitodellisuus kuuluvat myös valtakunnallisella tasolla.

Sosiaali- ja terveysturvayhdistyksillä on käynnissä yhteinen STYKE-hanke, jolle hallinnoija Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry hakee yhtä lisävuotta paitsi sosiaaliturvayhdistysten välisen myös maakuntien verkostojärjestöjen välisen yhteistyön vakiinnuttamiseksi. Maakuntien verkostojärjestöt lähtevät myös yhdessä miettimään sitä, millaista kehittämistoimintaa tai vakiintunutta toimintaa maakunnissa tarvitaan Järjestö 2.0 -hankekauden jälkeen (vuodesta 2021) liittyen tuleviin rakenneuudistuksiin.

Päivillä mukana olleena ja keskusteluihin osallistuneena uskallan luvata, että tästä yhteistyöstä tullaan vielä kuulemaan niin maakunnissa kuin valtakunnallisestikin. Mukana olleiden järjestöjen yhteistyöhalu ja keskinäinen luottamus ovat vahvoja, mikä on ensimmäinen edellytys toimivalle yhteistyölle. Nyt vaan kääritään hihat ja aletaan miettimään konkreettisia yhteistyön askeleita – yhdessä!

Helena Liimatainen

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke (Järjestö 2.0 -ohjelma)

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Asiasanat

sosiaaliturvayhdistys, järjestöjen yhteisjärjestöt,