Järjestöneuvottelukunta laatimaan järjestöyhteistyön suositusta kunnille

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa maanantaina 20. toukokuuta. Neuvottelukunta päätti alkaa laatia kunnille suositusta järjestöyhteistyöhön liittyen. Suosituksen toivotaan tarjoavan kunnille eväitä siihen, miten järjestöyhteistyötä voidaan organisoida ja kehittää yhdessä eri alojen järjestöjen kanssa. Suosituksen laatimista tukee valtakunnallisessa Järjestöt mukana muutoksessa –ohjelmassa eri maakunnista koostettava tieto.

Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtajisto ja sihteeristö yhdessä Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen kanssa lähtee miettimään tarkemmin, mitä sisältöjä suositukseen kannattaisi ottaa ja miten suositusta lähdetään rakentamaan. Kokouksessa puhetta oli ainakin järjestöyhdyshenkilön nimeämiseen, järjestöjen käytössä oleviin tiloihin sekä järjestöavustuksiin liittyvistä sisällöistä. Suosituksen pohjana toimii Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa –kampanjan teesit, joiden edistämiseen järjestöneuvottelukuntakin on sitoutunut.

Neuvottelukunta keskusteli myös järjestöstrategiasta. Ainakin kuudessa maakunnassa ympäri Suomen järjestöstrategia on olemassa ja viidessä sellaista laaditaan tai sellainen tullaan laatimaan, mutta kokemukset strategioiden hyödyistä ovat ristiriitaisia. Järjestöneuvottelukunta päätyikin siihen, että ainakaan tässä vaiheessa Pohjois-Pohjanmaalla ei aloiteta strategiatyöskentelyä, vaan odotetaan, millaiseen esitykseen tuleva hallitus sote-uudistuksen suhteen päätyy.

Muita järjestöneuvottelukunnan kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat Pohjois-Pohjanmaan järjestötekopalkinnon valmistelu, Pohjois-Pohjanmaan digitukihanke sekä Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin toiminnan esittely. Järjestöneuvottelukunnan kokousmuistiot sekä muu aineisto löytyvät Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta.

Helena Liimatainen

Projektipäällikkö, järjestöagentti

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

 

Asiasanat

järjestöneuvottelukunta, maakunnallinen järjestöneuvottelukunta, järjestöt,