Järjestötalo Kumppanuuskeskus täyttää 20 vuotta

Olen yksi Oulussa sijaitsevan Kumppanuuskeskuksen toimijoista. Kumppanuskeskuksen tiloissa toimivissa järjestöissä ja paikallisyhdistyksissä työskentelee lähes 100 henkilöä.

Aina ei ole ollut näin. Minut valittiin Psoriasisliiton aluesihteeriksi vuonna 1992, siitä on siis kohta 27 vuotta. Perustin Psoriasisliiton Pohjois-Suomen aluetoimiston ja pääsin alivuokralaiseksi SPR:n Oulun osaston toimitilaan Tuiraan. Epilepsialiitto oli perustanut aluetoimiston aikaisemmin ja aluesihteeri Elsa Väyrysen toimisto sijaitsi Pakkahuoneenkadulla. Elsa vinkkasi, että viereinen toimitila on vapaana. Pyysimme samaan toimistorakennukseen, Pakkahuoneenkatu 21, Parkinson-liiton, Lihastautiliiton ja Munuais- ja maksaliiton aluetyöntekijät.

Vuonna 1994 Oulun kaupunki ja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry (STKL) saivat rahoituksen HYVE-projektiin (Kansalaisten hyvinvoinnin alueelliset tukiverkostot). Projektin käytännön toteutuksesta vastasi työpari, joista toinen oli kaupungin palkkaama ja toinen henkilö STKL:n työntekijä. Projektin kehittämistyön sivutuotteena syntyi idea kansalaistalosta, paikasta, jossa julkinen sektori, järjestöt ja vapaa kansalaistoiminta kohtaisivat tasavertaisina toimijoina. Järjestöjen välisen yhteistyön ja HYVE-tiimin yhteistyönä syntyi Kumppanuuskeskus, jolle ensimmäinen tila löytyi Taka-Lyötyltä. Kumppanuuskeskus toimi ns. matalan kynnyksen toimintakeskuksena, jossa kokoontui yhdistyksiä ja kerhoja. Toimijoita oli tässä vaiheessa n. 20, joten aloitimme yhteisen kehittämisprosessin, jota ohjasivat STKL:sta Riitta Särkelä ja STM:stä Reijo Väärälä. Teimme kumppanuussopimuksen, joka on käytössä vielä tänäkin päivänä.

Menneinä vuosina me järjestötyöntekijät jouduimme perustelemaan oman järjestömme johdolle sitä, mitä hyötyä yhteisistä tiloista on. Silloin ei ollut kovinkaan tavallista, että tehtiin tiiviisti yhteistyötä toisen järjestön kanssa. Rahoittajalle perustelimme toimintaa mm. sillä, että yhteisen tekemisen kautta järjestötoiminta vahvistuu ja järjestöt tulevat tasavertaisemmiksi toimijoiksi julkisen sektorin rinnalle. Konkreettista synergiahyötyä oli siitä, että meillä oli yhteinen monistuskone, yhteisiä kokoustiloja ja teimme esim. työmatkoja yhdessä.

Meitä ovat sekä yhdistäneet että erottaneet lukuisat muutot tiloista toiseen. Taka-Lyötyltä jouduimme vesivahingon vuoksi muuttamaan Uusikadulle ja sieltä tiemme johti edelleen kolmeen toimitilaan: Torikadulle, Kirkkokadulle ja Puusepänkadulle yhdessä Hyvän Mielen Talon toimijoiden kanssa. 2000-luvun alkupuolella Oulun Diakonissalaitos ehdotti, että tulisimme mukaan uuteen Hyvinvointikeskukseen Isokatu 47. Tilojen saneerauksen jälkeen v. 2007 pääsimme muuttamaan yhteisiin tiloihin kuuteen eri kerrokseen. Taloon muutti useita uusia toimijoita. Kumppanuusverkosto vakiinnutti toimintaansa ja sähköisen verkoston kautta olemme yhteydessä kymmenien eri toimijoiden kanssa. Yhdessä Lapin ja Espoon toimijoiden kanssa kehitettiin Toimeksi.fi ja Ihimiset.fi -verkkosivustot, joita käytämme edelleen. Sivustojen luokittelua kehitettiin Oulun kaupungin kanssa yhteistyössä toteutetussa ESKO-hankkeessa.

Kumppanuuskeskus on demokraattinen yhteisö, jonka toiminta perustuu sopimuksellisuuteen. Asioita valmistelevat eri työryhmät ja päätökset tehdään Kumppanuuskokouksessa. Jokaisella läsnäolevalla Kumppanuuskeskuksen (Kansankatu 53 ja Isokatu 47) toimijalla on yksi ääni kokouksessa. STM myönsi Kumppanuuskeskukselle Demokratiapalkinnon v. 2017 ansiokkaasta kumppanuutta edistävästä työstä. Nykyisin Kumppanuuskeskuksen Infon toiminnasta ja useista käytännön asioiden hoidosta vastaa Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.

Vietämme Kumppanuuskeskuksen 20-vuotisjuhlaa 16.5.2019. Kiitämme lämpimästi yhteistyöstä kaikkia teitä, jotka olette vuosien varrella olleet vapaaehtoistoimijana tai työntekijänä talossamme. Kiitämme yhteistyöverkostoja, Oulun kaupunkia ja muita yhteistyötä tehneitä kuntia, oppilaitoksia ja yrityksiä lukuisista yhteistyöhankkeista.

Järjestösuunnittelija Anne Savuoja Psoriasisliitosta
Järjestösuunnittelija Anne Savuoja
Psoriasisliitto ry

 

Kuva: Psoriasisliitto ry

Asiasanat

järjestötalo, kumppanuuskeskus, kumppanuustalo, järjestöt, yhdistykset, sote, STEA,