Ihimiset.fi –verkkopalvelua kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa

Ihimiset.fi on Pohjois-Pohjanmaan kansalais- ja järjestötoimintaan keskittyvä verkkopalvelu. Palvelun rakenne on luotu yhdessä sivuston käyttäjien kanssa palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Nyt kun sivuston käytöstä on saatu jo kohta kaksi vuotta kokemusta, sivuston rakennetta tarkastellaan käyttäjien kanssa uudelleen.

Sivuston kehittämisessä hyödynnetään mm. käyttäjäkyselyn tietoja, käyttäjien havainnoinnista saatuja tietoja, järjestötoimijoiden koulutuksissa antamia kehittämisehdotuksia sekä tietoja suosituimmista sivuista. Sivuston kohderyhmistä on laadittu käyttäjäprofiilit sekä käyttäjien tyypilliset etenemispolut sivustolla.

Sivuston käyttäjille järjestettiin tiistaina 23. huhtikuuta työpaja, jossa he pääsivät tuomaan esiin näkemyksiään sivuston tärkeimmistä sisällöistä sekä niiden löydettävyydestä. Sivuston käyttäjät nostaisivat sivustolla eniten esiin järjestöihin ja yhdistyksiin sekä tapahtumiin ja toimintaan liittyvää tietoa kunnittain, vapaaehtoistoiminnan, järjestötalot sekä Ihimiset.fi-palvelun ylläpidon yhteystiedot. Tietojen löydettävyyttä sivustolla tuettaisiin päävalikon lisäksi etusivun nostoilla, tapahtumakalenterilla sekä videoiden avulla.

Sivuston kehittäjät ja ylläpitäjät kokoavat kaiken kerätyn tiedon yhteen ja rakentavat uuden sivurakenteen saatujen tietojen pohjalta. Uusi rakenne otetaan käyttöön kesän aikana ja sen toimivuutta seurataan syksyn ajan. Myös sivuston muuta käytettävyyttä ja saavutettavuutta parannetaan prosessin aikana mahdollisuuksien mukaan.

Ihimiset.fi-palvelua ylläpitää ja kehittää Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen ylläpitämä Kumppanuuskeskuksen neuvontapiste. Palvelua markkinoi ja järjestötoimijoita palvelun käyttöön kouluttaa yhdistyksen Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke. Sivuston kehittämisessä tehdään yhteistyötä Vuolle Setlementin hallinnoiman Vapaaehtoistoiminnan verkosto Vareksen sekä Koillismaan Omaishoitajat ja läheiset ry:n hallinnoiman Koillisen Kumppanit –hankkeen kanssa.

Helena Liimatainen Projektipäällikkö, järjestöagentti Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Helena Liimatainen
Projektipäällikkö, järjestöagentti
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Asiasanat

verkkopalvelu, palvelumuotoilu, käyttäjä, kehittäminen, järjestörakenne, neuvontapiste, vares, ihimiset.fi,