Kokemuksia matkasta kokemustoimijuuteen

”Paras kurssin anti oli tutustuminen itseeni puheenvuoron työstämisen kautta.”  Näin antoi palautetta uusi kokemustoimija Oulussa järjestetyn kokemustoimijan peruskoulutuksen jälkeen. Tällainen matka itseen olisi ehkä hyvä meidän kaikkien joskus tehdä?

Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa järjestettiin kokemustoimijakoulutus yhdessä muiden järjestöjen työntekijöiden kanssa. Koulutuksen tarkoituksena oli antaa eväitä pitkäaikaissairaan, vammaisen tai vammautuneen tai muuten haastavassa elämäntilanteessa olevan oman tarinan työstämiseen puheenvuoroksi, jota voi esittää erilaisille kuulijoille. Osallistujia oli yli kaksikymmentä innokasta kokemustoimijaksi haluavaa. Aivan ihania ihmisiä, ja voi sitä puheensorinaa ja naurua, sillä ryhmän tuki oli valtava. Ihminenhän oppii parhainten vuorovaikutuksessa ja keskustellen toisten kanssa.

Koulutus oli tiivis ja osalle voimia vaativakin, koska mukana oli eri lailla sairastuneita tai vammautuneita. Koulutuksen palautteessa oli onneksi enemmän positiivista, mutta muutama rakentava palautekin tuli: osallistujat tarvitsevat enemmän taukoja. Ryhmässä oli monia eri ikäisiä ja eri sairaus- ja vammaryhmiä edustavia. Osalla sairaus aiheuttaa sen, että väsyy helposti ja sitä en itse ymmärtänyt. Kuitenkin koulutettavien porukka oli sellaista, että vain harvasta näki, että hänen elämässään on jokin sairaus tai vamma. Osallistujat olivat edustavia, kauniita – niin ulkoisesti kuin sisältäkin.

Kokemustoimija on siis henkilö, joka kertoo oman tarinansa kautta mitä haasteita sairaus tai vamma aiheuttaa arjessa. Tarinoissa tulivat hyvin esille opetukset ja ilon aiheet, mitä sairaus tai vamma on tuonut mukanaan. Ei voinut kuin ihailla kaikkia koulutuksessa olleita, mistä kaikesta he ovat selvinneet ja sopeuttaneet arkensa muuttuneeseen tilanteeseensa. Keskusteluissa tuli ilmi, että jokaisen omassa tarinassa on monta tarinaa sisäkkäin, joita voi esittää eri tilanteissa eri kuuntelijoille. Useita nenäliinoja kului itselläni heitä kuunnellessa, sekä surun että ilon kyyneleitä, mutta enemmän ilon kyyneleitä. Iloa aiheutti ennen kaikkea se, että monet uudet kokemustoimijat saivat esittää koulutukseen kuuluvia harjoituspuheenvuoroja ennen käymättömillä paikoilla, koska tarpeet kokemustoimijan puheenvuoroille on muuttunut, kun ennen esitykset olivat suurimmaksi osaksi oppilaitoksissa.

Tällaisia koulutuksia tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän, koska asiakkaan ääntä ja osallisuutta tarvitaan niin opetuksessa kuin palveluiden kehittämisessä. Niin aikakin minä uskon. Kuka muu on paras oman asiansa asiantuntija kuin jokainen itse?

Itse olen kiitollinen, että saan tehdä tätä työtä, sillä muista ihmisistä saa aina voimaa ja elämänuskoa itsellekin. Ei ole sellaista tilaisuutta, mistä ei itse lähde voimaantuneempana pois. Siksi pyyntö sinulle lukijani: jos haluat kokemustoimijan kertomaan tarinaansa, ota minuun yhteys ja varaa samalla nenäliinoja.

Annamaija Saastamoinen

Projektityöntekijä

Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla- hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyturvayhdistys