Caritas-Säätiön DigiJelppari-hanke on startannut

DigiJelppari on sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoista myöntämällä avustuksella toteutettava kolmivuotinen hanke (2019-2021). Sen tavoitteena on oululaisten ikäihmisten osallisuuden parantaminen ja yksinäisyyden vähentäminen opittujen digitaitojen avulla.

Henkilökohtainen digiopastus tapahtuu vapaaehtoisten digijelppareiden opastamana ikäihmisten kotona, heidän omilla laitteillaan ja heidän yksilöllisistä tarpeista käsin. Kun ikäihmisen digitaidot parantuvat, hänen osallisuutensa yhteiskunnassa vahvistuu ja uusien sosiaalisten verkostojen kautta yksinäisyys lievittyy. DigiJelppari -hanke tarjoaa myös eri-ikäisille kiinnostavaa ja osallistavaa vapaaehtoistoimintaa, jossa toteutuu ikäihmisten välinen vertaistuki sekä sukupolvien välinen sosiaalinen kohtaaminen. Hankkeen toteuttaa Caritas-Säätiö.

 

Mikäli sinulla on tiedossa sopivia ikäihmisiä tai vapaaehtoisia hankkeeseen, ota rohkeasti yhteyttä!

Yhteystiedot:    
Matleena Keränen, projektikoordinaattori
Puh. 044 468 4201
matleena.keranen@caritaslaiset.fi

Tuettu_Veikkauksen_tuotoilla_TUNNUS_Sininen_RGBhttp://yhteiso.caritaslaiset.fi/caritaksen-uusi-digijelppari-hanke-starttaa/

Asiasanat

digiapu, digiosallisuus, digitaidot, digitalisaatio, ikäihmiset, koti, vapaaehtoiset,