Kokemuksia ”Opi mallintamaan yhdistyksesi vaikuttavuutta” -koulutuksesta

Kokemuksia ”Opi mallintamaan yhdistyksesi vaikuttavuutta” -koulutuksesta

Osallistuin ”Kuka meistä hyötyy ja miten? Opi mallintamaan yhdistyksesi vaikuttavuutta” -koulutukseen Oulussa 10.4.2019. Edustan Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n OmaisOiva -toimintaa ja mielestäni on tärkeää osata löytää keinoja, miten toiminnan vaikuttavuutta voidaan mitata tai konkretisoida. Yhdistystoiminnassa täytyy tietää mikä vaikuttavuus meidän toiminnalla on ja pitääkö toimintaa myös muuttaa, jotta saavutamme tavoitteet. Koulutuksesta halusin saada keinoja arvioida omaa toimintaa ja miten arviointia voisi selkeyttää, jotta se olisi helppoa myös kohderyhmälle, jolta arviota kysytään.

Koulutuksessa sain konkreettisesti mallintaa OmaisOiva -toimintaa. Teimme työparini kanssa mallintamisen Ovet -valmennuksesta. Malli toi selkeästi esille sen, millaisin panoksin voimme saada tavoiteltuja tuotoksia ja vaikutuksia aikaiseksi. Monet ehkä pelkäävät tehdä kustannusvaikuttavuuslaskelmaa, mutta se toi konkreettisesti esille euromäärät, miten pienin panoksin voimme saada aikaiseksi vaikuttavuutta ja millaisia säästöjä yhteiskunta saa yhdistystoiminnan kautta.

Laadullinen arviointi on haastavaa ja usein haasteena on se, että yhdistystoiminnan tulokset näkyvät vasta myöhemmin kohderyhmässä.  Vaikutusten mallinnus ja mittaaminen antaa hyvän keinon löytää ne oikeat kysymykset, joita voidaan käyttää arvioinnin mittareina. Koulutuksessa oli eri yhdistysten edustajia ja mikä parasta, saimme vaihtaa kuulumisia ja uusia yhteistyökumppaneita. Koulutuksessa oli avoin ilmapiiri ja toi esille sen, että melkein jokaisessa yhdistyksessä mietitään samoja asioita. Olisi tärkeää, että työpaikalla voisi yhdessä miettiä vaikuttavuuden mallinnusta ja mukaan voisi ottaa myös kohderyhmää. Haasteena on ajan saaminen vaikuttavuuden arviointiin.

Suosittelen koulutusta kaikille asiasta kiinnostuneille. Paljon on vielä opittavaa, mutta pikkuhiljaa asia sisäistyy. Kiitos osallistujille, järjestäjille ja kouluttajalle. Jatkossa voisimme tavata ryhmän kanssa skypen kautta ja saada samalla lisäkoulutusta.

Saila Käsmä-Karjalainen

Seuraava vertaiskoulutus yhdistysten vaikuttavuuden osoittamiseen järjestetään Oulussa tiistaina 23.4. klo 16.30 alkaen. Lisätietoa ja linkki ilmoittautumiseen löytyy täältä: https://www.ihimiset.fi/tapahtuma/mietitaan-ja-kehitetaan-yhdessa-mika-on-yhdistysten-toiminnan-vaikuttavuus/