Maakunta- ja sote-uudistus kaatui – Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke jatkaa

Suomen hallitus erosi 8.3.2019, minkä myötä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu ajetaan alas. Pohjois-Pohjanmaalla järjestöt ovat osallistuneet aktiivisesti uudistuksen valmisteluun. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke on tuottanut osallistumisesta raportin Jarjestoyhteistyo ja -osallisuus Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa. Uudistuksen kariuduttua hanke jatkaa järjestöjen aseman turvaamiseen ja järjestöyhteistyön kehittämiseen liittyvää työtään olemassa olevien maakunnallisten organisaatioiden sekä kuntien kanssa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta hanke selvittää, voidaanko järjestöyhteistyötä edistää sellaisessa kehittämistyössä, jota maakunnassa tehdään joka tapauksessa, mm. sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin integraatioselvitys sekä hoito- ja palveluketjujen kehittäminen. Seuraavan hallituksen esityksen mukaisesti hanke kiinnittyy myös tulevan sote-valmistelun rakenteisiin ja kehittämistyöhön. Vuoden 2020 aikana hanke tuottaa käsikirjan sosiaali- ja terveyspalveluille järjestöyhteistyöhön liittyen.

Työ- ja elinkeinopalvelujen osalta hanke selvittää, miten järjestöt saadaan kytkettyä välityömarkkinoiden kehittämistyöhön sekä Pohjois-Pohjanmaan kasvupalvelupilotteihin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto valmistelevat alueellista hyvinvointikertomusta ja –sopimusta, joiden työstämiseen järjestöt voidaan ottaa mukaan. Järjestöjä pyritään saamaan myös hyvinvointisopimuksen allekirjoittajiksi. Maakuntaliitto ja AVI kutsuvat jatkossakin kuntien hyte- ja osallisuustoimijoita yhteisiin tapaamisiin, joten hanke osallistuu tapaamisten järjestämiseen ja kutsuu niihin kuntien järjestöyhdyshenkilöitä.

Kuntatason yhteistyö jatkuu kuten tähänkin asti eli hanke tukee kuntia mm. tila- ja avustuskäytäntöjen kehittämisessä, yhdistysiltojen suunnittelussa ja sisältöjen toteuttamisessa sekä kokemustiedon keräämisessä hyvinvointikertomukseen. Lisäksi hanke jatkaa yhdistysagenttitoiminnan koordinointia kouluttamalla, tukemalla ja tarjoamalla virkistystä vapaaehtoisille yhdistysagenteille. Yhdistysagentit toimivat yhdistysten yhteisinä vaikuttajina, järjestöyhdyshenkilöiden työpareina ja ihimiset.fi-digitukihenkilöinä kunnissa. Vuoden 2019 aikana hanke tuottaa käsikirjan järjestöyhdyshenkilöiden ja yhdistysagenttien yhteistyöhön liittyen.

Järjestöyhteistyön saralla hanke jatkaa toimimista järjestöneuvottelukunnassa. Mikäli neuvottelukunta päättää lähteä tekemään Pohjois-Pohjanmaalle järjestöstrategiaa, hanke auttaa sen työstämisessä. Mikäli neuvottelukunta päättää laatia kunnille suosituksen järjestöavustuksista, hanke auttaa tässäkin työskentelyssä. Hanke myös jatkaa sote-järjestöjen alueverkoston sekä sote-järjestöjen tukirakenteiden verkoston (mm. järjestötalot ja vapaaehtoistoiminnan verkostot) koordinointia. Hanke järjestää järjestöille vertaistuellisia tapaamisia liittyen palvelumuotoiluun ja vaikuttavuuteen. Lisäksi hanke osallistuu ihimiset.fi:n kehittämistyöhön sekä järjestää järjestöille koulutusta ihimiset.fi:n käyttöönottoon liittyen.

Valtakunnallisesti Järjestöt mukana muutoksessa –hankkeet koostavat maakunta- ja sote-uudistuksen opit järjestöjen näkökulmasta tiiviiksi paketiksi tulevalle hallitukselle. Työn tavoitteena on saada seuraavalta hallitukselta entistä järjestöystävällisempi sote-uudistusesitys.

Lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen toiminnasta saat hankkeen nettisivulta.

Asiasanat

maakuntauudistus, sote-uudistus, hyvinvoinnin edistäminen, terveyden edistäminen, järjestö, järjestörakenne,