Uudistus kaatui – miten käy hyte-yhteistyölle järjestöjen kanssa?

Kuukaudet ja vuodet vierivät taaksepäin katsottuna nopeasti. Niin myös se vuosi, jonka toimin Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) asiantuntijana. Pestini alkoi huhtikuussa 2018 ja päättyi uudistuksen kaatumiseen ja valmistelun alasajoon maaliskuun 2019 lopussa. Olen palannut huhtikuun alussa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön täysipäiväiseksi erikoissuunnittelijaksi.

Kirjoitan parhaillaan loppuraporttia hyte-valmistelusta. Raportissa kuvaan sen ison kokonaisuuden, jota vuoden aikana yhteistyössä kuntien ja järjestöjen edustajien kanssa olemme työstäneet. Kokonaisuus kantaa nimeä ihmislähtöinen hyte. Kaikki sai alkunsa siitä, että kunnat ja järjestöt toivoivat uudistukselta ihmiseen eikä organisaatioon ja palveluihin keskittyvää hyte-valmistelua. Pienen hämmästelyn ja mietinnän jälkeen syntyivät ihmisen koettua hyvinvointia kuvaavat ”joogaajakuvat”, jotka muodostavat ihmislähtöisen hyten ytimen. Kuvia on sittemmin sovellettu valmistelussa monella tavalla. Voit tutustua niihin tarkemmin loppuraportin ilmestyttyä.

Jos olisimme valmistelleet hyteä ”perinteisellä”, organisaatio- ja palvelulähtöiseltä haiskahtavalla tavalla, olisimme hyte-valmistelussa pidemmällä. Olisimme varmaankin jo esim. laatineet maakunnallisen hyvinvointikertomuksen ja maakunnalliset hyte-yhteistyön rakenteet. Silti koen, että valitsemamme tie oli oikea. Se oli hitaampi, mutta pitkällä tähtäimellä kestävämpi ja uskoakseni myös innostavampi. Olen iloinen siitä, että valtaosa keskeisimmistä hyte-yhteistyökumppaneistani on kokenut samoin: Palautekyselyn perusteella suurin osa kumppaneista on kokenut maakunnallisen hyte-yhteistyön kehittyneen eri näkökulmista tarkasteltuna selvästi tai jonkin verran hyvään suuntaan.

Maakunnallinen hyte-yhteistyö niin kuntien, järjestöjen kuin muidenkin toimijoiden kanssa ei kaadu uudistuksen mukana. Pohjois-Pohjanmaalla tukea jatkavat Pohjois-Pohjanmaan liiton suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Raija Fors. Heillä on maakunnallisesta hyte-yhteistyöstä jo pitkäaikaista kokemusta, ja he ovat kuuluneet hyte-valmistelua tukeneeseen ydintiimiin. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön rooli hyte-yhteistyön tukemisessa on vielä pohdinnassa.

Tammikuussa 2019 pidettiin hyte-työpaja, joka oli suunnattu kuntien hyvinvointiyhdyshenkilöille ja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen edustajille. Työpajan pohjalta syntyivät ensimmäiset luonnokset Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöisestä hyte-yhteistyön rakenteesta ja toimintamalleista. Uskon vakaasti siihen, että mitä pitemmälle ihmislähtöinen hyte ajan myötä jalostuu, sitä tärkeämmäksi järjestöyhteistyön rooli nousee. Tämä edellyttää myös selkeiden yhteistyön toimintamallien yhdessä kehittämistä.

Uudistuksen hyte-valmistelu päättyi juuri silloin, kun aika olisi alkanut olla kypsä konkreettisemmalle yhteistyölle. Ihmislähtöisen hyten luominen ja soveltaminen ovat toistaiseksi pysytelleet varsin strategisella tasolla, mutta hyte-yhteistyön rakenteen ja toimintamallien kautta olimme siirtymässä käytännönläheiseen yhteiskehittämiseen myös järjestöjen kanssa. Toisaalta rakenne ja toimintamallit ovat pienellä muokkaamisella sovellettavissa myös nykyiseen toimintaympäristöön ilman uudistusta. Yhdessä Ilpo Tapanisen ja Raija Forsin kanssa turvaamme tämänkin työn jatkuvuuden, sillä hyten pitää olla rakenteista riippumatonta. Siitäkin syystä ihmislähtöinen hyte on oikea tie.

Kiitän sydämestäni järjestötoimijoita kullanarvoisesta kumppanuudesta hyte-valmistelussa. Esimerkiksi järjestörakenne-hankkeen Helena Liimataisen kanssa olemme olleet parhaimmillaan yhteyksissä tai samoissa palavereissa lähes päivittäin, ja varmaan vähimmilläänkin viikoittain. Siinäpä onkin hyvä käytännön esimerkki hyten ja järjestöjen yhteistyöstä: Ihmislähtöisenkin hyten taustalla on aina ihmisten yhteistyö.

Aurinkoista ja virkistävää kevään alkua meille kaikille!

Lyhythiuksinen silmälasipäinen nainen kurkistaa männyn rungon takaa metsässä
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu (50 % työajasta ajalla 1.4.2018–31.3.2019)
Erikoissuunnittelija, perusterveydenhuollon yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kuva: Teija Kettunen

Asiasanat

hyvinvoinnin edistäminen, terveyden edistäminen, maakuntauudistus, sote-uudistus,