Yhdistysagenttitoiminta vaatii hyvää koordinointia

Yhdistysagenttitoiminta vaatii hyvää koordinointia

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke osallistui Alva-hankkeen järjestämään vapaaehtoistyön johtamisen koulutukseen Ylivieskassa, jonka kouluttajana toimi Anne Laimio. Koulutus antoi paljon hyviä, uusia ajatuksia vapaaehtoistyön koordinoinnin tueksi. Järjestörakenne –hanke on myös mukana Valikkoryhmissä Oulussa ja Oulun eteläisellä alueella. Valikkoryhmissä kehitetään ja vaihdetaan ajatuksia vapaaehtoistyön koordinoinnista alueellisesti. Hanke haluaa panostaa siihen, että hankkeessa toimivien vapaaehtoisten yhdistysagenttien toiminta on hyvin koordinoitua ja tukee agenttien työtä parhaalla mahdollisella tavalla.

Hankkeessa toimii nyt lähes 30 vapaaehtoista yhdistysagenttia ympäri Pohjois-Pohjanmaata. Vapaaehtoistyön koordinoinnin osalta haasteita asettaa yksittäisten vapaaehtoisten toiminen ympäri Pohjois-Pohjanmaata: osassa kunnista toimii kaksi yhdistysagenttia, mutta monessa kunnassa työtä tekee paikallinen agentti yksin. Jokainen vapaaehtoinen kuitenkin ansaitsee kaiken mahdollisen tuen toiminnan toteuttamiseksi ja tämän eteen tulee tehdä töitä. Yhteishengen luominen ja agenttien välinen vuoropuhelu tulee tehdä helpoksi ja saavutettavaksi matalalla kynnyksellä, jotta työ yhdistysagenttina on mielekästä.

Myös kuntien välillä on paljon eroja. Jo yli 20 Pohjois-Pohjanmaan kuntaa on nimennyt järjestöyhdyshenkilön, jonka kanssa paikallinen yhdistysagentti voi tehdä yhteistyötä kunnan ja järjestöjen yhteistyön kehittämiseksi ja järjestöjen yhteisten asioiden esiin nostamiseksi. Osasta kunnista järjestöyhdyshenkilö kuitenkin vielä puuttuu.

Lähitulevaisuuden suunnitelmissa on kehittää yhdistysagenttien verkostoa lisäämällä viestintää, yhteydenpitoa sekä tarjoamalla agenteille mahdollisuuksia vertaiskouluttautumiseen. Vaikka agenttitoiminnassa tehdään töitä tärkeiden asioiden parissa, vapaaehtoistyön tulee olla myös mukavaa – siksi tulemmekin tarjoamaan agenteille myös mukavia, yhteisiä virkistyshetkiä. Näistä seuraava, erityisesti virkistäytymiseen panostava tilaisuus on Yhdistysagenttien kesäpäivä, joka järjestetään Oulussa kesäkuussa. Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

Anna Katajala, Anni Rekilä ja Helena Liimatainen

Asiasanat

yhdistysagentti, vapaaehtoistyö, koordinaatio, vapaaehtoistoiminnan koordinointi, järjestöyhteistyö,