Palvelumuotoiluajattelua mukaan järjestöjen toiminnan kehittämiseen?

Palvelumuotoiluajattelu on tämän ajan ”the juttu” liiketoiminnassa eli silloin kun puhutaan jonkin tuotteen tai palvelun myymisestä. Viime vuosina palvelumuotoiluajattelua ollaan tuotu yhä enemmän myös järjestömaailmaan siksi, että toimintaympäristön muutos pakottaa järjestöt ja yhdistykset uudelleenarvioimaan toimintaansa ja miettimään eri tavalla oman toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia. Onko yhdistyksemme toiminta sellaista, mitä jäsenemme/ kohderyhmämme juuri tällä hetkellä ja tässä ajassa tarvitsee? Mitä lisäarvoa palvelumuotoilun hyödyntäminen voi tuoda yhdistyksemme kehittämistyöhön?

Palvelumuotoilussa puhutaan yleensä asiakkaista, mutta järjestöpuolella voidaan asiakkaiden sijaan puhua myös jäsenistä, kohderyhmästä tai käyttäjistä, ja ostamisen sijaan esimerkiksi toimintaan osallistumisesta tai palvelun käytöstä. Palvelumuotoiluajattelun keskeisimpiä ajatuksia ovat ihmislähtöisyys ja yhdessä tekeminen, mutta myös toiminnallisuus, visuaalisuus ja luovuus/hauskuus. Nämä ominaispiirteet näkyvät vahvasti myös järjestömaailmassa ja ajattelenkin, että palvelumuotoiluajattelu ylipäätään on luontaista yhdistyksille; toiminta ja palvelut suunnitellaan ja rakennetaan käyttäjien ehdoilla. Lisäksi yhdistysten toiminta alkaa lähtökohtaisesti myös ihmisten tarpeista ja toimintaa ja palveluita kehitetään ihmisten todellisiin tarpeisiin vastaaviksi. Oleellista lieneekin se; miten saadaan yhdistyksille luontainen tiedostamaton toiminta muuttumaan tietoiseksi ja sitä kautta oikeaksi kehittämistoiminnaksi?

Palvelumuotoiluajattelussa elää mahdollisuus järjestöjen ja yhdistysten eteenpäin kehittämiseen. Tärkeintä on tuoda jäsen tai käyttäjä aktiiviseen rooliin, toiminnan kehittämisen keskiöön; kysytään hänen kokemuksia toiminnastamme ja sen tarpeellisuudesta ja lähdetään tekemään kehittämistyötä yhdessä. Palvelumuotoilun avulla voidaan selkeyttää yhdistyksen perustehtävää ja sen pohjalta järjestettävää toimintaa ja lisätä myös toiminnan houkuttelevuutta yhdistyksen jäsenille, vapaaehtoisille sekä toiminnan kohderyhmille. Aitoon asiakas/jäsen/kohderyhmäymmärrykseen perustuva yhteiskehittäminen jäsenien, työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa luovat myös vaikuttavampaa järjestötoimintaa.

Tätä ilosanomaa haluamme Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne- hankkeessa tuoda yhdistyksille näkyväksi ja ymmärrettävään muotoon toteuttamalla aiheesta Mietitään ja kehitetään yhdessä- palvelumuotoilun hyödyntäminen yhdistystoiminnassa- tilaisuudet 17.4.2019 klo 16.30-19.30 Oulussa ja Ylivieskassa. Tilaisuuksissa kuulet palvelumuotoilun peruskäsitteistä ja menetelmistä sekä laadit oman yhdistyksesi toiminnan kehittämiselle suunnitelman palvelumuotoilun keinoin yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa. Tilaisuuksien ja yhteisen keskustelun avulla voit herätellä omaa, sisäistä, palvelumuotoiluajattelijaasi. Tai ehkä huomaat, että oletkin aina ollut sitä! Lisätietoa ja ilmoittautumiset tästä

Jotkut ihmiset hyväksyvät asiat hampaat irvessä. Toiset muuttavat niitä iloisesti hymyillen. Tänäänkin.

-Positiivarit, ajatusten aamiainen-

 

Kehittämisterveisin:

Anna Katajala

Projektityöntekijä, järjestöagentti

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne-hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys