Järjestöyhteistyön edistäminen tärkeää uudistuksen etenemisestä riippumatta

Kävipä maakunta- ja sote-uudistukselle miten tahansa, järjestöjen roolin vahvistaminen, järjestöyhteistyön hyvien käytäntöjen kuvaaminen ja levittäminen sekä kuntien tukeminen järjestöjen mukaan saamisessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ovat tärkeitä joka tapauksessa, linjasi Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen asiantuntijaohjausryhmä.

Maakunta- ja sote-uudistuksen kohtalonhetkiä eletään parhaillaan, kun perustuslakivaliokunta on antanut useita korjausehdotuksia sisältävän lausuntonsa, jonka pohjalta sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa työskentelyä. Aika uhkaa loppua kesken, sillä maakunta- ja sote-lait tulee hyväksyä eduskunnassa viimeistään 15.3.2019.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke tukee erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksen ja siitä johtuvan kuntauudistuksen muutosvaiheessa. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui 25.2.2019 keskustelemaan hankkeen etenemisestä ja arvioinnista. Ohjausryhmä nosti esiin tehtäviä, joita hankkeessa olisi hyvä jatkaa joka tapauksessa riippumatta siitä, eteneekö uudistus hallituksen esittämässä muodossa vai ei.

Ohjausryhmä piti tärkeänä, että kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä tuetaan edelleen maakuntatasolta siten, että hyte-, lape-, osallisuus- ja Arjen turvaa -työtä sekä järjestöyhteistyötä viedään kunnissa samaan maaliin. Myös sosiaali- ja terveyspalvelut on syytä pitää keskusteluissa mukana, tuottipa ne sitten kunta itse tai kuntayhtymä. Ohjausryhmä korosti järjestöyhteistyön hyvien käytäntöjen kuvaamista ja levittämistä kuntien välillä sekä kuntien järjestöyhdyshenkilöiden ja hankkeen vapaaehtoisten yhdistysagenttien välisen yhteistyön koordinointia ja tukemista. Myös ihimiset.fi:n levittämistä järjestöjen ja kuntien käyttöön pidettiin hyvin tärkeänä.

Maakunnallisella ja alueellisella tasolla hankkeessa on ohjausryhmän näkökulmasta tärkeää seurata toimintaympäristön muutosta ja löytää oma paikkansa mm. järjestöjen hankkeiden kytkemisestä alueen toimijoiden sopimukselliseen hyvinvointi- ja kehittämistyöhön. Niistä kehittämisalueista, jotka eivät tule toteutumaan, voidaan luopua. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että esim. kasvupalveluiden osalta kaavailtuja muutoksia ei olisi tulossa. Näin ollen siihen ei kannata panostaa. Myös hankkeen koulutustoiminnasta voidaan ohjausryhmän mielestä karsia, jotta pystytään paremmin keskittymään ydintehtäviin.

Hankkeen ohjausryhmässä on 17 jäsentä sopimuskumppaneista, jotka ovat olleet hankkeen toteuttamisessa mukana rahoituksen hakemisesta lähtien. Eri alojen järjestökumppaneiden lisäksi mukana on edustajat Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin liitoista, Oulun kaupungilta sekä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymästä. Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeesta saat hankkeen nettisivuilta.

Helena Liimatainen

Projektipäällikkö, järjestöagentti

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

 

Asiasanat

järjestörakenne, Kunta-järjestöyhteistyö, maakuntauudistus, sote-uudistus,