Järjestöavustusten periaatteita maakunnalle työstetään yhdessä järjestöjen kanssa

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan nimittämä järjestöavustustyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Mikäli eduskunta päättää maaliskuussa maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvien lakien hyväksymisestä, järjestöavustustyöryhmä osallistaa alueen järjestö- ja yhdistystoimijat avustusten valmisteluun yhteisen tehtävänannon avulla.

Järjestöiltä ja yhdistyksiltä halutaan tietoa siitä, millaista toimintaa ne järjestävät, mihin toimintoihin ne saavat kunnilta tai muilta tahoilta avustusta ja minkä verran. Tietoa halutaan kaikkien alojen järjestö- ja yhdistystoiminnoista, mutta erityisesti kuvaamistarvetta on sosiaali- ja terveysyhdistysten toimintoihin liittyen. Työryhmä valmistelee yhdistystoimijoille tehtävänannon, jonka ne voivat toteuttaa joko itsenäisesti tai valtakunnallisen/piiritason toimijan tuella. Tehtävänanto toimitetaan yhdistyksille valtakunnallisten ja piiritason toimijoiden kautta eduskunnan päätösten jälkeen.

Järjestöavustustyöryhmän tavoitteena on muodostaa pohjaesitys maakunnalle siitä, millaista järjestöjen toimintaa maakunnan kannattaa avustaa ja mikä järjestötoiminta liittyy enemmän kuntien toimintaan. Esityksessä kuvataan hyviä järjestöavustamisen käytäntöjä maakunnista ja kunnista: avustamisen organisoitumista, suuruusluokkaa, periaatteita, kriteereitä sekä seurantaa ja arviointia. Työryhmä pohtii myös mahdollisia rakenteita, jotka voisivat maakunnassa toimia järjestöavustusten käsittelemisen paikkoina. Työryhmä ei ota kantaa siihen, mille järjestöille avustusta myönnetään ja minkä verran.

Järjestöavustustyöryhmän puheenjohtajana toimii Esko Hassinen (@popli.fi) ja varapuheenjohtajana Sanna Salmela (@popmaakunta.fi).

Helena Liimatainen (@ppsotu.fi)

Järjestöavustustyöryhmän sihteeri

Projektipäällikkö, järjestöagentti

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Asiasanat

avustus, järjestöavustus, järjestö, järjestöneuvottelukunta, maakunnallinen järjestöneuvottelukunta,