Yhdistysagenttina osallisuusillassa Limingassa

Yhdistysagenttina osallisuusillassa Limingassa

Osallistuin tuoreena yhdistysagenttina Limingan kunnan järjestämään Osallisuusiltaan 6.2.2019 Lakeustalolla. Limingan kunta on käynnistänyt koko kuntaa koskevan osallisuustyön kehittämisen. Osallisuustyön tuloksena kehitetään kunnan osallisuusmalli, jonka tavoitteena on selkeyttää ja tuoda yhteen erilaisia vaikuttamisen tapoja ja väyliä sekä toimia myös kunnan työntekijöille työn tukena. Mallin avulla kuntalaisen olisi jatkossa helpompi hahmottaa, minkälaisia mahdollisuuksia on osallistua itselle tärkeissä teemoissa. Osallisuustyön kehittämisen tulokset julkistetaan jossain vaiheessa Limingan kunnan nettisivuilla.

Ripustin kaulaani kyltin, jossa luki yhdistysagentti. Kyltissä oli myös www.ihimiset.fi osoite ja Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -logo. Ajattelin, että näin ihmiset voivat lähestyä helpommin minua ja kysyä, että mikä se tämä tämmöinen yhdistysagentti on. Idea toimi. Eräs paikalla ollut kuntalainen suorastaan ryntäsi luokseni ja innostui, että kuntaan on tullut lisää yhdistysagentteja.

Yhdistysten kautta voi vaikuttaa

Osallisuusiltaan osallistui noin 15 ihmistä. Aluksi tuntui, että onpa vähän porukkaa, mutta itseasiassa paikalla oli satoja ihmisiä. Nimittäin Osallisuusiltaan osallistuneet kuntalaiset olivat monissa eri yhdistyksissä vaikuttavia yhdistysaktiiveja. Tunnistin liminkalaisten yhdistysten puheenjohtajia ja hallitusten jäseniä sekä kunnanvaltuutettuja. Nämä ihmiset toimivat verkostojensa edustajina tuoden terveisiä koko yhteisöltään. Tällä tavalla ajateltua paikalla oli enemmän ääniä kuin äkkiä olisi voinut laskea.

Yhdistystoiminta onkin hyvin tärkeä vaikuttamiskanava eri ikäisille ihmisille. Esimerkiksi eläkeläisyhdistysten kerhoissa voi tuoda omia kantojaan esille samalla, kun tehdään jotain ihan muuta kivaa. Aktiiviset puheenjohtajat vievät viestit eteenpäin. On tärkeää, että eri yhdistyksille tarjotaan säännöllisesti mahdollisuus kokoontua ja kertoa palautetta kunnalle.  Tiedotuksen ja viestinnän merkitys tulikin vahvasti esille Osallisuusillassa. Tiedon saavutettavuus eri kanavissa on äärimmäisen tärkeää. Kuinka voi osallistua, jos ei ole edes saanut tietoa tapahtumista?

Miten saada miehet osallistumaan?

Yksi silmiinpistävä piirre osallistujissa oli, että me kaikki olimme naisia. Tilaisuuden työpajatoiminnan ohjasi palvelumuotoiluyritys, jonka kaikki työntekijät olivat naisia. Mietin erään osallistujan kanssa illan jälkeen, että missä miehet olivat. Missä olivat urheilu- ja metsästysseurat?  Onko hyvinvoinnista ja osallisuudesta huolehtiminen vain naisten sydämen asia? Jos miehet eivät tule tällaiseen osallisuusiltaan, niin ehkä järjestäjien pitäisi mennä heidän luokseen. Voisihan tilaisuuden järjestää vaikka paikallisella huoltoasemalla, jossa varmasti istuu päivittäin jokin miesporukka miettimässä päivän uutisaiheita.

Heidi Haataja
Yhdistysagentti
Liminka

Asiasanat

osallistaminen, yhdistysagentti, osallisuus, Kunta-järjestöyhteistyö, yhteistyö,