Järjestöneuvottelukunta haluaa järjestöt mukaan osallisuusohjelman laatimiseen

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta tarkasteli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan toiminta- ja viestintäsuunnitelmaansa ja valitsi painopisteitä vuodelle 2019. Tärkeimpänä vaikuttamisen paikkana neuvottelukunta pitää tulevan maakunnan osallisuusohjelmaa/-suunnitelmaa, jonka laatimiseen halutaan ottaa laajasti mukaan eri alojen järjestöjä ympäri maakuntaa.

Järjestöneuvottelukunnan tehtäviä ovat järjestöjen saaminen mukaan maakunta- ja sote-uudistuksen sekä aluekehitystyön valmisteluun, järjestötoiminnan näkyväksi tekeminen, kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksien tukeminen sekä järjestöjen ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön tukeminen.

Maakunnan osallisuusohjelman/-suunnitelman tarkoituksena on taata maakunnan asukkaille lain edellyttämät osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet (ks. https://alueuudistus.fi/osallistuminen-ja-vaikuttaminen). Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta pitää tärkeänä, että osallisuusohjelman laatimiseen otetaan järjestöneuvottelukunnan lisäksi mukaan eri alojen järjestöjä ympäri laajaa maakuntaa. Järjestöneuvottelukunnan yhtenä jäsenenä toimii Oulun kaupungin yhteisötoimintaa edustava Pasi Laukka, joka osittaisella työajalla vastaa myös maakunnan osallisuusvalmistelusta. Hyvät edellytykset järjestöosallisuuden toteutumiselle on siis olemassa.

Neuvottelukunta esittää, että maakunnan osallisuusvalmistelussa valmistellaan tehtävänanto, jota järjestöneuvottelukunnan jäsenet voivat toteuttaa järjestöille erilaisissa tilaisuuksissa. Tehtävän tarkoituksena on kerätä järjestöiltä tietoa siitä, miten osallisuus ja vaikuttaminen tulisi tulevassa maakunnassa toteuttaa. Neuvottelukunta toivoo myös keskusteluyhteyttä osallisuusvalmistelun koordinoiman kuntien osallisuuskoordinaattoreiden verkoston kanssa.

Muita neuvottelukunnan vuonna 2019 painottavia asioita ovat mm. vaikuttaminen siihen, että järjestöneuvottelukunta löytyy tulevan maakunnan konsernirakenteesta, viestiminen järjestöneuvottelukunnan tavoitteisiin liittyvistä asioista järjestöille sekä vaikuttaminen siihen, että kuntien hyte-työssä huomioidaan järjestöt nykyistä paremmin.

Muina kokousasioina järjestöneuvottelukunta arvioi Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen etenemistä ja neuvottelukunnalle tarjoamaa tukea, sopi maakunnan järjestötekopalkinnon kriteerien ja toimintatapojen suunnittelusta sekä tutustui Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n toimintaan.

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan kokoonpano ja kokousaineistot löytyvät Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta.

 

Helena Liimatainen

Projektipäällikkö, järjestöagentti

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Asiasanat

järjestöneuvottelukunta, maakunnallinen järjestöneuvottelukunta, osallisuus, osallistuminen, vaikuttaminen,