Toimeksi.fi verkkopalvelukokonaisuuteen vastaava verkkopalveluasiantuntija ja tekninen asiantuntija

Toimeksi.fi verkkopalvelukokonaisuuteen haetaan vastaavaa verkkopalveluasiantuntijaa ja teknistä asiantuntijaa

 

Verkkopalvelukokonaisuus koostuu valtakunnallisesta Toimeksi.fi-sivustosta sekä kymmenestä alueellisesta rinnakkaisverkkopalvelusta. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus koordinoi ja kehittää Toimeksi.fi -verkkopalvelun tekniikkaa, saavutettavuutta, esteettömyyttä, käytettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä yhdessä alueellisten verkostojen kanssa. Toimeksi.fi helpottaa kansalaistoimintaan liittyvää viestintää ja tiedonhallintaa.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ylläpitää ja kehittää Veikkauksen tuella eri yhdistysten ja järjestöjen verkostoyhteistyötä kehittävää ja toimintaedellytyksiä parantavaa sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä edistävää Järjestörakennetta. Lisäksi yhdistys hallinnoi Veikkauksen tuella erilaisia kehittämishankkeita. Yhdistyksellä on koordinaatiovastuu valtakunnallisesta Toimeksi.fi –verkkopalvelukokonaisuudesta.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys hakee verkkopalvelukokonaisuuteen vastaavaa verkkopalveluasiantuntijaa sekä teknistä asiantuntijaa.

Käy tutustumassa avoimiin tehtäviin oheisista linkeistä!

Vastaava verkkopalveluasiantuntija:

https://www.lappilaiset.fi/tyopaikka/vastaava-verkkopalveluasiantuntija-toimeksi-fi-verkkopalvelukokonaisuuteen/

Tekninen asiantuntija:

https://www.lappilaiset.fi/tyopaikka/tekninen-asiantuntija-toimeksi-fi-verkkopalvelukokonaisuuteen/