Mikä ihmeen järjestöneuvonta?

Tämän vuoden alusta on uudet tuulet puhaltaneet Oulun Kumppanuuskeskuksella, kun Sonja- neuvonta vahvoine sosiaalityön otteineen jäi historiaan ja tilalle lanseerattiin järjestöneuvonta. Uutta konseptia on tammikuun alusta alkanut työstämään yhteisöpedagogi (AMK) Teija Karisaari-Kittilä, joka on aiemmin työskennellyt järjestöjen tukena ja apuna järjestökeskus Majakassa Kemissä ja nuorten sosiaalisen kuntoutuksen parissa ESR- hankkeissa.

Uusi järjestöneuvonta pitää edelleen sisällään ihmisten neuvontaa ja ohjausta, mutta nyt painopiste on siirtynyt hakemusten ja valitusten tekemisestä ihmisten ohjaamiseen oikeiden palveluiden piiriin sekä järjestöjen toiminnan markkinointiin. Järjestöneuvoja tarjoaa myös apuaan paikallisyhdistyksille heidän arkipäivän ongelmissaan.

Syy uuteen linjaukseen on se, että tietyt Sonja- neuvonnassa suoritetut tehtävät ovat kuuluneet viranomaisten hoidettaviksi, ja niitä ei enää jatkossa voida hoitaa Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen toimesta STEA:n rahoituksen alla. Samanlainen muutos on toteutettu myös Rovaniemellä, jossa Sonja- neuvontaa on myös toteutettu.

Vaikka Sonja-neuvontaa ei enää entisellään ole, ei kannata silti ujostella. Järjestöneuvoja- Teijan puheille voi silti tulla kaikenlaisten asioiden kanssa. Jokaisen asia arvioidaan ja katsotaan, selviääkö asia kerralla, vai kuuluuko se jollekin viranomaiselle. Myös yhdistysasioissa voi järjestöneuvojaa lähestyä, sillä hänellä voi löytyä ratkaisua myös järjestöaktiiveja askarruttaviin kysymyksiin. Järjestöille myös pyritään järjestämään koulutusta Kumppanuuskeskuksella, aina tarpeen mukaan. Tulevana keväänä on tulossa mm. koulutusta hallitustyöskentelyyn.

Järjestöneuvojan löytää Kumppanuuskeskukselta aina maanantaisin klo 10-14 ja maaliskuusta lähtien Oulu10:stä keskiviikkoisin klo 12-15. Muina aikoina voi varata tapaamista neuvontapisteen kautta, puh. 050 348 4676

Järjestöneuvojana kumppanuuskeskuksella on aloittanut tammikuun alusta Teija Karisaari-Kittilä.