Palvelupaja-hanke yhteistyön tukena

Palvelupaja-hanke on Siikajoen kunnan ja yhdistysten yhteinen Leader –hanke, jonka tavoitteena on yhteistyön tukeminen ja viestinnän parantaminen. Hankkeen taustalla on maakuntauudistus, jonka myötä kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyö tulee olemaan entistä suuremmassa roolissa. Hankkeessa tehdään yhdistysten toimintaa näkyvämmäksi. Siikajoen kuntastrategian tärkein tavoite on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen, missä yhdistykset ovat kunnan tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Hankkeessa on järjestetty yhdistysten iltoja. Niissä on kerätty tietoa yhdistysten koulutus- ja muista toiveista sekä toiminnan haasteista. Koulutustoiveisiin on osin vastattukin järjestämällä ensiapukursseja sekä hirvenlihan leikkauskurssi. Tulossa on ainakin yhdistysten hallintoon perehdyttävä koulutus, järjestyksenvalvojakurssi sekä hygieniapassikoulutus. Koulutuksia on saatu myös Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen kautta.

Yhdistysten illoissa nousi esiin tarve uudistaa avustusten jakokriteereitä ja parantaa tiedotusta avustuksista. Siikajoella on tehty yhteistyöasiakirja ja uudet avustushakulomakkeet. Yhdistysten illat eli Neuvottelupäivät on tarkoitus järjestää säännöllisesti kahdesti vuodessa. Neuvottelupäivillä päivitetään tarvittaessa yhteistyöasiakirjaa, tiedotetaan erilaisista rahoitusmahdollisuuksista ja keskustellaan yhdistyksiä koskevista ajankohtaisista asioista.

Tällä hetkellä Siikajoen kunnassa jaetaan jokaiseen talouteen kuukausittain ilmestyvää kuntatiedotetta, Siikasanomia, jossa yhdistykset voivat ilmaiseksi ilmoittaa tapahtumistaan. Siikasanomat perinteisenä paperiversiona tavoittaa myös ne henkilöt, jotka eivät nettiä käytä. Ilmoitukset poimitaan kunnan verkkosivuille tapahtumakalenteriin ja lisäksi niistä ilmoitetaan älypuhelimissa toimivan sovelluksen, Siikajoki Foorumin, kautta sekä Facebookissa. Yhdellä sähköpostiviestillä yhdistys saa siis tapahtumansa näkymään useissa kanavissa. Ilmoituskäytäntö on toimiva ja yhdistyksille helppo. Tapahtumia voi ilmoittaa myös verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta suoraan.

Siikajoen kunnan verkkosivuilla on luettelo aktiivisesti toimivista yhdistyksistä ja sieltä löytyvät niiden omat verkkosivut. Yhdistykset voivat päivittää tietojaan kunnan verkkosivuilla olevalla lomakkeella.

Yhdistyksiltä on noussut toiveita saada palkattua työvoimaa, mutta yksittäiselle yhdistykselle työllistäminen on taloudellisesti hankalaa. Työllisyyden hoitoon etsitään uusia keinoja tuleva maakuntahallinto huomioon ottaen.

Siikajoella suunnitellaan hyvinvointi- ja vapaa-ajanmessuja pidettäväksi kuluvana vuonna. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta eri yhdistyksistä, saada uusia toimijoita mukaan yhdistysten toimintaan ja lisätä kolmannen sektorin toimijoiden hyvinvointia. Ei kuitenkaan kannata uudistaa vain uudistamisen vuoksi ja joskus vanha toimiva käytäntö on parempi kuin uusi. Kolmannen sektorin työ on vapaaehtoista toimintaa ja siellä toimivien jaksamisesta täytyy myös huolehtia.

Kirsi Autio

Hanketyöntekijä

Palvelupaja-hanke

Eri toimijat Kreivinsaaressa