Yhdistykset esille kunnan nettisivuille Ihimiset.fi –leijukkeen avulla

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen kunta-järjestö -yhteistyön selvityksen mukaan yli kahdenkymmenen Pohjois-Pohjanmaan kunnan nettisivuilla on tietoja kunnassa toimivista yhdistyksistä. Suurin osa kunnista päivittää nämä tiedot itse nettisivuille, mutta se vaatii aikaa ja työresurssia kunnalta. Tämän vuoksi monen kunnan nettisivuilta löytyvät linkit ja yhteystiedot eivät ole enää ajan tasalla.

Ihimiset.fi –verkkopalvelu tarjoaa tähän maksuttoman ja helpon ratkaisun kunnille. Ihimiset.fi –verkkopalvelun tarjoaman leijukkeen avulla kunnassa toimivien yhdistysten tiedot on helppo saada näkyviin kunnan nettisivuille. Vastuu tietojen päivittämisestä on yhdistyksillä, jota taas järjestelmä tukee muistuttamalla rekisteröityneitä käyttäjiä säännöllisesti tietojen päivittämisestä.

Pohjois-Pohjanmaalla jo seitsemän kuntaa on lisännyt leijukkeen omille nettisivuilleen ja lisää kuntia tulee ottamaan leijukkeen käyttöönsä tämän vuoden aikana. Tämä motivoi myös yhdistyksiä lisäämään yhdistyksen tiedot ja tapahtumat Ihimiset.fi -palveluun ja ylläpitämään tietoja. Hailuodossa on tämän vuoden alusta alkaen otettu käyttöön kunnan ja yhdistysten yhteistyösopimus, johon on kirjattu, että järjestöavustuksia voidaan myöntää vain niille yhdistyksille, joiden tiedot löytyvät Ihimiset.fi -palvelusta. Tämä helpottaa kunnan työtä, kun yhdistykset pitävät itse huolta ajantasaisen tiedon päivittämisestä nettiin.

Myös maakuntatasolla on käyty jo pitkälle neuvotteluja yhdistystiedon näkymisestä uuden maakunnan sivuilla Ihimiset.fi –rajapinnan kautta. Valtakunnan tasolla rajapintaneuvotteluja käydään myös Suomi.fi –palvelun kanssa. Näin yhdellä päivityksellä yhdistys saa tietonsa moneen paikkaan ja viestintään käytettävä työpanos vähenee. Yhdistys tavoittaa paremmin kohderyhmänsä sekä uusia, potentiaalisia toimijoita.

Leijukkeen käyttö on helppoa ja maksutonta. Katso opastusvideo leijukkeen käytöstä täällä: https://www.youtube.com/watch?v=Iy2eE_KhtPE

Hankkeen työntekijät antavat mielellään lisätietoa erilaisista rajapintaratkaisuista. Ole rohkeasti yhteydessä!

Järjestöagentit Anni Rekilä, Anna Katajala ja Helena Liimatainen

 

Helena Liimatainen
Projektipäällikkö, järjestöagentti (Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja Oulun kaupunki)
044 0190 476, helena.liimatainen@ppsotu.fi

Anna Katajala
Projektityöntekijä, järjestöagentti (eteläisen alueen kunnat)
044 0190 403, anna.katajala@ppsotu.fi

Anni Rekilä
Projektityöntekijä, järjestöagentti (pohjoisen alueen kunnat, pl Oulun kaupunki)
044 0190 479, anni.rekila@ppsotu.fi

Asiasanat

yhdistysten viestintä, vinkkejä viestintään, järjestöviestintä, viestintä, kuntayhteistyö, järjestöyhteistyö, järjestöystävällinen,