Järjestöneuvottelukunta nimesi työryhmän tekemään maakunnalle ehdotuksen järjestöjen avustamisen periaatteista

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta päätti vuoden 2018 viimeisessä kokouksessaan nimetä työryhmän tekemään maakunnalle ehdotusta järjestöjen avustamisen periaatteista. Tätä varten perustettiin valmisteleva pientyöryhmä. Pientyöryhmän toimesta avustustyöryhmään nimettiin kolme edustajaa sosiaali- ja terveysjärjestöistä, kolme edustajaa muista järjestöistä sekä työryhmää ehdottaneen Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen edustaja. Lisäksi työryhmään kutsuttiin edustajat maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajat pyydettiin Oulun elämänkaariverkostoista, jotta saataisiin mahdollisimman laaja kattavuus elämänkaaren eri vaiheita edustavista järjestöistä ja jotta edustajajärjestöllä olisi taustaryhmä, jonka kanssa edustaja voi käydä keskustelua työryhmän työskentelystä. Muiden kuin sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajat nimettiin maakunnallisista järjestöistä, jotka voivat tarkastella avustamisen tarpeita koko maakunnan näkökulmasta. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun osalta edustajat pyydettiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden valmistelusta että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelusta.

Järjestöavustustyöryhmän jäseninä toimivat seuraavat henkilöt:

Esko Hassinen, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

Timo Nevanperä, Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen liitto ry

Maria Isolahti, Suomen 4H-liitto, Pohjois-Pohjanmaa – Kainuu

Helena Liimatainen, Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Anu Vuorinen, Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu

Sanna Salmela, Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu

sekä edustajat Oulun elämänkaariverkostoista (lapsiperheiden parissa työskentelevät järjestöt, työikäisten parissa työskentelevät järjestöt ja ikäihmisten parissa työskentelevät järjestöt)

Työryhmä valmistelee tulevalle maakunnalle ehdotuksen siitä, minkä tyyppiset järjestötoiminnot olisivat jatkossa maakunnan avustettavia ja mitkä kunnan avustettavia, mille tasolle maakunnan järjestöavustusten olisi syytä asettua, miten järjestöavustusten jatkuvuus turvattaisiin siirtymäkauden aikana ja miten järjestöavustusten käsittely olisi maakunnassa hyvä organisoida. Työryhmä ei ota kantaa siihen, mille järjestöille avustusta myönnetään ja minkä verran.

Kokouksen muina asioina järjestöneuvottelukunta käsitteli Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen tekemän kunta-järjestöyhteistyön kartoituksen tuloksia, osallistui maakuntastrategian työstämiseen sekä kuuli osallisuuden valmistelun tilannekatsauksen. Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan kokousaineistot löytyvät Pohjois-Pohjanmaan liiton sivulta.

Asiasanat

maakuntauudistus, sote-uudistus, järjestöavustus, järjestöt, avustus, järjestöneuvottelukunta, maakunnallinen järjestöneuvottelukunta,