Järjestöyhteistyö näkyviin Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelmassa

Oulun kaupunki päivittää osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmansa vuorovaikutussuunnitelmaksi. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen projektipäällikkö, järjestöagentti Helena Liimatainen on edustanut järjestöjä vuorovaikutussuunnitelmaa laativassa työryhmässä. Nyt järjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa vuorovaikutussuunnitelman sisältöön työpajassa 16. tammikuuta.

Vuorovaikutussuunnitelman luonnostekstissä suunnitelmaa kuvataan näin: ”Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelma 2018-2021 kehittää vuorovaikutusta kaupungin ja kuntalaisten sekä kaupungin ja sidosryhmien välillä. Vuorovaikutuksen kehittäminen edistää kuntalaisten ja sidosryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tavoitteena on Oulu, jossa jokainen voi toimia, osallistua ja vaikuttaa asuinalueellaan ja koko kaupungissa.” Järjestöjen näkökulmasta vuorovaikutusta kaupungin kanssa voidaan tarkastella molemmista näkökulmista – ovathan järjestötoimijat sekä kansalaisia että sidosryhmän edustajia.

Kansalaisten näkökulmasta vuorovaikutussuunnitelmassa käydään läpi toimenpiteitä, joiden avulla Oulun kaupunki mahdollistaa kansalaisten tieto-, suunnittelu-, toiminta- ja päätöksenteko-osallisuutta. Sidosryhmien näkökulmasta vuorovaikutussuunnitelmassa kuvataan niitä toimenpiteitä, joiden avulla Oulun kaupunki mahdollistaa sidosryhmien toimintaa avoimuuden, dialogisuuden, yhteiskehittämisen ja toimintaedellytysten tukemisen kautta.

Järjestötoimijoilla on mahdollisuus osallistua vuorovaikutussuunnitelman sisältöjen laatimiseen ja kommentointiin työpajassa 16. tammikuuta klo 12-15 Kumppanuuskeskuksella. Ilmoittautuminen tilaisuuteen päättyy 10.1. osoitteessa https://www.ihimiset.fi/tapahtuma/oulun-vuorovaikutussuunnitelma-tyopaja-jarjestoille/ Tervetuloa mukaan!

Helena Liimatainen

Helena Liimatainen

Projektipäällikkö, järjestöagentti

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

 

Asiasanat

Kunta-järjestöyhteistyö, vuorovaikutus, osallisuus, vaikuttaminen, järjestörakenne,