Yhdistysillat antavat uusia ideoita yhteistyöhön

Pohjois-Pohjanmaalla on 30 erilaista kuntaa, joissa jokaisessa toimii suuri määrä paikallisia yhdistyksiä. Jokaisessa kunnassa yhteistyö kunnan ja yhdistysten kesken toimii omalla mallillaan, osassa kunnista yhteistyötä on pohdittu ja kehitetty jo vuosien ajan, osassa kunnista taas vasta heräillään siihen, miksi yhteistyötä kannattaa jatkuvasti vahvistaa ja kehittää. Yhteistä kaikille Pohjois-Pohjanmaan kunnille on kuitenkin se, että ymmärrys siitä, kuinka tärkeää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää työtä yhdistyksissä tehdään, on huomattu ja tämä ymmärrys kasvaa koko ajan. Moni kunnanjohtaja onkin yhdistysillan yhteydessä todennut, että ilman yhdistyksiä kunnassa ei tapahtuisi juuri mitään – tämä on totta varmasti monessa, etenkin pienemmässä, kunnassa.

Vuoden 2018 aikana kunnat toteuttivat Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä yhteensä 27 yhdistysiltaa, joihin osallistui yli 800 yhdistysaktiivia kunnista. Jos edellisenä vuonna toteutetut yhdistysillat lasketaan mukaan, osallistujien määrä nousee reilusti yli 900:aan. Yhdistysilloissa toteutettiin myös työpajoja, joissa paikallisilta yhdistyksiltä selvitettiin yhteistyöhön liittyviä asioita; yhdistyksille maksettavia avustuksia, käytössä olevia tiloja ja muuta yhteistyötä. Työpajoissa nousi esiin paljon tärkeitä asioita, joihin tarttumalla yhteistyöstä saadaan entistäkin hedelmällisempää. Moni kunta ryhtyikin heti tuumasta toimeen ja lähti yhdessä yhdistysten kanssa toteuttamaan muutoksia, joiden avulla yhdistykset voivat toteuttaa toimintaansa kunnassa aiempaa paremmin edellytyksin.

Kuntien ja yhdistysten viestintään liittyen kunnissa toteutettiin vuoden aikana 11 Ihimiset.fi –koulutusta, joihin osallistui lähes 150 yhdistystoimijaa, jotka kirjasivat tietonsa maksuttomaan Ihimiset.fi –verkkopalveluun. Myös kunnat lähtivät aktiivisesti mukaan yhdistysviestinnän kehittämiseen ja jo seitsemän kuntaa Pohjois-Pohjanmaalla viestii yhdistystoiminnasta omien nettisivujensa kautta Ihimiset.fi –verkkopalvelun avulla.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke toimii myös tulevana vuotena kunnissa tukemassa kuntien ja yhdistysten yhteistyötä. Yhdistysilloissa tavataan!

 

Anna Katajala ja Anni Rekilä
Projektityöntekijät, järjestöagentit
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

www.ihimiset.fi/ppjarjestorakenne

Asiasanat

kuntayhteistyö, järjestöyhteistyö, järjestöystävällinen, verkostoyhteistyö, yhteistyö,