Iin kylien neuvottelukunnan kokouksissa kohdataan, suunnitellaan ja vaikutetaan

Iissä toimii Iin kunnan hallituksen nimeämä Iin kylien neuvottelukunta. Jokaiselta kylältä on valittu edustaja ja hänelle varajäsen, jotka osallistuvat kokouksiin. Lisäksi kunnan hallintopuolelta on nimetty edustajat kokouksiin, järjestöyhdyshenkilö sekä kunnanhallituksen- ja valtuuston puheenjohtajat, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet kokouksiin. Kokouksia pidetään n. neljä kertaa vuodessa. Tapaamiset järjestetään vuorotellen eri kylillä, samalla pääsemme vierailemaan toistemme luona. Kokouksesta maksetaan kokouspalkkio 50€ suoraan yhdistyksen tilille.

Kokoontumisissa keskustelemme ajankohtaisista asioista, suunnittelemme tulevaa toimintaa sekä päätämme miten käytämme yhteistä budjettiamme. Kokouksissa vierailee usein myös esittelijöitä eri hankkeista.

Iin kylien edustajat osallistuivat myös Iin kuntastrategian laatimista varten järjestettyihin työpajoihin. Tällä hetkellä meneillään on osallistuminen yhdessä Iin liikunta-asiainneuvottelukunnan kanssa Iin kunnan hyvinvointikertomuksen laatimiseen työikäisten osalta. Jokaisesta kylästä laaditaan kyläkortti, johon kyläyhdistykset keräävät kyläläisiltä hyvinvointiin liittyviä ideoita, toiveita ja haasteita. Kunta laatii näistä korteista hyvinvointikertomuksen ja lopulta hyvinvointisuunnitelman. On hienoa, että meidät on otettu mukaan kunnan kehittämiseen. Ii ei siis turhaan ole valittu suomen kylämyönteisimmäksi kunnaksi.

Ensi vuoden syyskuussa 7.9.2019 järjestämme Iissä Merihelmessä maakunnallisen kyläjuhlan, jossa valitaan maakunnan vuoden kylä. Se onkin juhlavuosi, sillä Pohjois-Pohjanmaan kylät ry. täyttää 20-vuotta. Tervetuloa kaikki mukaan juhlimaan ja toteamaan että kylätoiminta elää ja voi hyvin!

Saara Paakkola, Iin Ylirannan kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja, yhdistysagentti

Kuvassa: Iin kylien neuvottelukunnan osallistujia keväällä 2018 Iin Merihelmessä

Asiasanat

kyläyhdistys, kuntayhteistyö, järjestöyhteistyö, osallistaminen, osallisuus, yhteiskehittäminen,