Kokemustoiminnan uudet tuulet puhaltavat Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kolmivuotinen ”Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla hanke” polkaistiin käyntiin maaliskuussa 2018. Ennakkotietojen mukaan tätä hanketta on odotettu kuin ”kuuta nousevaa”! Näin hanketyöntekijän näkökulmasta katsottuna odotukset hankkeelle ovat melkoiset ja työtä on paljon luvassa mm. kokemustoiminta ymmärryksen, käsitteistön selkeyttämisen, toimijoiden välisen yhteistyön ja yhteisiin tavoitteisiin pääsemisen saralla.

Kokemustoimintaa on harjoitettu Pohjois-Pohjanmaalla kymmeniä vuosia pääsääntöisesti niin, että potilas- ja vammaisjärjestöjen kokemustoimijat ovat käyneet pitämässä puheenvuoroja taustajärjestönsä tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä ammatillisten oppilaitosten oppitunneilla ja tilaisuuksissa. Heitä on myös haastateltu lehtiin ja opinnäytetöihin. Osa kokemustoimijoista on toiminut ns. elävänä kirjana. Kokemustoimijoiden osaamisen hyödyntämisessä on valitettavasti ilmennyt epätasaisuutta, alueellista eriarvoisuutta ja korvauskäytänteissä on vallinnut haitarimainen kirjo. Kokemustoiminnan seuranta ja arviointi on todettu haasteelliseksi vähäisten resurssien takia.

Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla hankkeen tavoitteena on luoda maakunnallinen yhteistoimintamalli kokemustoimijoiden osaamisen hyödyntämiseen koulutuksessa, palvelujen kehittämisessä ja järjestöjen vaikuttamistyössä. Hankkeen kohderyhminä ovat sekä kokemustoimijat (pitkäaikaissairaat, vammaiset tai vammautuneet, muut haastavassa elämäntilanteessa olevat sekä heidän läheiset), järjestöt ja yhdistykset, kokemustoimijoiden tilaajat ja kaikki kansalaiset. Hankkeessa on mukana useita alueellisia ja valtakunnallisia järjestöjä ja yhdistyksiä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, alueelliset oppilaitokset, Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hanke on herättänyt laajasti mielenkiintoa sekä alueellisesti että valtakunnallisestikin. Hankkeessa luotava toimintamalli kuvataan Innokylään (www.innokylä.fi), josta se on kaikkien hyödynnettävissä.

Hanke toimii eräänlaisena veturina ja myös tien auraajana. Hankkeessa tehdään hartiavoimin työtä pitkään käytössä olleiden kokemustoimintamuotojen jatkumisen turvaamiseksi ja niiden kehittämiseksi. Samanaikaisesti pyritään avaamaan kokemustoimijoille uusia vaikuttamisen paikkoja. Ilokseni voinkin todeta, että hankkeen myötä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ottanut harppauksen kokemustoiminnan kehittämiseen sairaalan somaattisella puolella ja suunnitelmat kokemustoimijoiden osaamisen hyödyntämiseksi varhaiskasvatuksessa ovat työn alla. Otamme avosylin vastaan myös ne, jotka harkitsevat ja/tai haluavat pilotoida kokemustoimijoiden osaamisen hyödyntämistä omissa toimintaympäristöissään. Kullanarvoista on myös se, että alueellinen ja valtakunnallinen kokemustoimintaverkosto, erilaiset hankkeet ja maakunta-sote valmisteluun osallistuvat tahot haluavat tehdä yhteistyötä hankkeen kanssa. Vähitellen sana kiirii myös eri puolille Pohjois-Pohjanmaata. Hyvänä esimerkkinä on Koillismaa, jossa halutaan lähitulevaisuudessa satsata kokemustoimijoiden koulutukseen ja heidän osaamisen hyödyntämiseen. Raahen seudulla puolestaan suunnitellaan toimintaa, joka palvelisi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Tulevaisuuden ennustaminen on arvatenkin haastavaa! Mitä maakunta- ja soteuudistus tuo tullessaan ja missä muodoin osallisuus toteutuu uudistuksessa? Sanomattakin on selvää, että kokemustoiminta on asiakasosallisuutta parhaimmillaan. Sen monipuolinen hyödyntäminen tukee mm. ammattilaisten työtä ja palvelee meitä kaikkia esimerkiksi palvelujen kehittymisen myötä. Mikään ei synny tyhjästä, vaan kokemustoiminnan eteenpäin viemiseksi on tehtävä satsauksia, varattava resursseja, hyödynnettävä useiden toimijoiden tietotaitoa ja yhteistä tahtotilaa. Sisukkuudella ja luottavaisin mielin kohti uusia haasteita!

Tietoja hankkeesta ja sen toiminnasta päivitetään nettisivuille: https://www.ihimiset.fi/hanke/vaikuttavaa-kokemustoimintaa-pohjois-pohjanmaalla-hanke/ ja facebookissa.

Otahan meihin hankkeen työntekijöihin rohkeasti yhteyttä: Projektipäällikkö Riitta Palovuori, riitta.palovuori(at)ppsotu.fi, puh. 044 7842621 ja projektityöntekijä Annamaija Saastamoinen, annamaija.saastamoinen(at)ppsotu.fi, puh. 044 7577378. Hankkeen toimisto löytyy Oulun Kumppanuuskeskuksesta, Kansankatu 53.

 

Projektipäällikkö Riitta Palovuori