Hailuodon ja Utajärven kunnat näyttävät esimerkkiä: yhdistystoiminta näkyväksi kunnan nettisivuille

Pohjois-Pohjanmaan kunnissa vuoden 2018 aikana järjestetyissä kunnan ja yhdistysten yhteistyötä käsittelevissä työpajoissa on noussut lähes poikkeuksetta esiin toivomus, että kunnan verkkosivuilta löytyisi oma yhdistystoiminta -sivu, jonka alta löytyisi kunnassa toimivien yhdistysten yhteystiedot sekä kaikki yhdistystoimintaan liittyvä tieto. Yhdistyksiltä kerättyjen toiveiden pohjalta Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke laati listan asioista, joita yhdistystoiminta -sivun alla olisi hyvä olla. Kooste löytyy Innokylästä ja se on vapaasti kaikkien kuntien hyödynnettävissä. Tärkeää on, että yhdistystoiminta -sivu on helposti löydettävissä kunnan nettisivuilta, jotta sekä yhdistystoiminnasta kiinnostuneet, että yhdistystoiminnassa jo mukana olevat kuntalaiset löytävät tarvitsemansa tiedon vaivattomasti.

Hailuodon kunta työsti vuoden 2018 aikana yhteistyöasiakirjaa, jonne on kirjattu yhdessä yhdistysten ja kunnan kanssa laaditut yhteistyön aakkoset. Samassa yhteydessä kunta uudisti järjestöavustuskriteereitä ja kirjasi ne ylös yhteistyöasiakirjaan. Yhteistyöasiakirja on nyt luettavissa kunnan nettisivuilla, josta löytyy myös kunnan järjestöyhdyshenkilön yhteystiedot sekä uusi avustushakulomake: https://www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/yhdistystoiminta/

Myös Utajärven kunta on aloittanut koostaa järjestötyö -sivuja kunnan sivuille. Työ ei ole vielä valmis, mutta toimii jo tässä vaiheessa hyvänä esimerkkinä muille vastaavaa työtä aloitteleville kunnille: http://www.utajarvi.fi/sivu/fi/vapaa-aika/jarjestotyo/ Utajärven sivuilta löytyy kunnassa toimivien yhdistysten tiedot Ihimiset.fi -rajapinnan kautta, järjestöyhdyshenkilön ja yhdistysagenttien yhteystiedot sekä tietoa järjestöavustuksista.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen työntekijät antavat mielellään lisätietoa esimerkiksi Ihimiset.fi –rajapintaratkaisuihin liittyen ja kouluttavat paikallisia yhdistyksiä palvelun käyttöön.

 

Helena Liimatainen
Projektipäällikkö, järjestöagentti (Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja Oulun kaupunki)
044 0190 476, helena.liimatainen@ppsotu.fi

Anna Katajala
Projektityöntekijä, järjestöagentti (eteläisen alueen kunnat)
044 0190 403, anna.katajala@ppsotu.fi

Anni Rekilä
Projektityöntekijä, järjestöagentti (pohjoisen alueen kunnat, pl Oulun kaupunki)
044 0190 479, anni.rekila@ppsotu.fi