Vapaaehtoinen tarvitsee huolenpitoa

Raudaskylän Kristillisen Opiston ALVA-hanke järjestää vapaaehtoistoimijoille koulutuksia, työnohjausta, vertaisryhmiä ja virkistystapahtumia. Vapaaehtoiset toimivat järjestöissä tai niiden ulkopuolella omine tietoineen ja taitoineen yksilöiden ja yhteisöjen hyväksi.  4. sektori ja ketterä vapaaehtoisuus alkaa olla yhä suositumpaa. Useimmiten vapaaehtoistyötä tehdään hyvin lähellä toista ihmistä. Vapaaehtoinen kohtaa eri ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Yksinäisyys on yleisimpiä syitä pyytää apua. Vapaaehtoistyö palkitsee tekijänsä aineettomasti, mutta se myös vaatii aikaa ja voimia. Jotta vapaaehtoinen voisi hyvin, hän tarvitsee omaehtoisen hyvinvoinnista huolehtimisen lisäksi tukea. Hyvin suunniteltu ja toteutettu vapaaehtoistoiminta on kaikkien etu.

Mielestäni vapaaehtoiseksi ryhtyvän ihmisen oikeuksiin kuuluu saada tehtäväkohtainen perehdytys ja riittävä ohjaus sekä jatkuva tuki toiminnan järjestäjältä. Aluksi on hyvä selvittää vapaaehtoisen kiinnostuksen kohteet ja soveltuvuus vapaaehtoiseksi sekä kertoa laajasti mahdollisuuksista. Vapaaehtoiselle on hyvä etsiä juuri hänelle itselleen sopiva toiminnan muoto hänen itse valitsemakseen ajaksi. Tehtävä voi edellyttää lyhyt- tai pitkäaikaista sitoutumista, se voi olla vaativa tai vähemmän vaativa. Vapaaehtoinen voi toimia kasvotusten tai etänä, tai tuettuna. Sopiva tehtävä tulisi löytyä mahdollisimman nopeasti, jotta motivaatio säilyisi.

Monet tahot tarjoavat vapaaehtoisilleen laadukkaita koulutuksia, joihin osallistuminen antaa valmiuksia toimintaan. Perehdytyksen ja toimintaan ryhtymisen jälkeen pidetään yhteyttä vapaaehtoisiin ja järjestetään vertaistapaamisia.  Vapaaehtoistoiminta on usein niin antoisaa ja mielenkiintoista, että se tempaisee huomaamatta liiankin moneen tehtävään mukaansa.  Omien rajojen tunnustaminen ja tuki esim. työnohjauksen muodossa ovat tarpeellisia. Erityisen tärkeää on saada palautetta ja kiitosta säännöllisesti. Kokemukseni mukaan vapaaehtoiset toivovat virkistystapahtumista varsin helposti toteutettavia asioita: kiireetöntä yhdessäoloa samanhenkisten ihmisten kanssa, porinaa, ulkoilua, ajankohtaisia luentoja tai hauskaa yhdessä puuhailua, vaikkapa makkaranpaistoa laavulla. Kaikki nämä edistävät vapaaehtoisen hyvinvointia.

 

Anitta Anunti

Projektipäällikkö

ALVA-hanke, Raudaskylän Kristillinen Opisto

https://www.rko.fi/kehitamme-yhdessa/kaynnissaolevathankkeet/alva

Kuvassa eri alojen vapaaehtoiset opiskelevat Mielenterveyden ensiapu® 2 –kurssilla Raudaskylän Kristillisellä Opistolla 19.-20.10.2018 Jaana Singon ohjaamina.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn