Innokylään työstetty toimintamalleja kunta -järjestöyhteistyön tueksi

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne- hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan kaikissa 30 kunnassa yhteistyössä kuntien järjestöyhdyshenkilöiden/ järjestöyhteistyöstä vastaavien henkilöiden kanssa. Hanke edistää kuntien järjestöystävällisyyttä järjestöjen yhdessä määrittelemien tavoitteiden mukaisesti mm. kartoittamalla kuntien järjestöyhteistyön tilanteen vuosittain, kouluttamalla yhdistysagentteja kunnan ja järjestöjen välisen yhteistyön tueksi ja tarjoamalla erilaisia toimintamalleja- ja tapoja kunta järjestöyhteistyön kehittämisen tueksi.

Hanke on tuottanut Innokylään erilaisia toimintamalleja kunta- järjestöyhteistyöhön liittyen. Toimintamallit ovat saatavilla järjestöyhteistyön kartoituksesta, järjestöyhdyshenkilön toimenkuvasta, yhdistysilloista ja yhdistysagenttitoiminnasta. Toimintamallit on tarkoitettu vapaasti eri toimijoille hyödynnettäväksi ja omaan toimintaan ja toimintakulttuuriin sovellettavaksi.

Kuntien järjestöyhteistyön kartoituksen tavoitteena on tuottaa kuntien ja niissä toimivien järjestöjen käyttöön tietoa siitä, miten järjestöystävällisesti kunta tällä hetkellä toimii suhteessa saman maakunnan muihin kuntiin. Kartoituksen avulla kunta ja järjestöt voivat yhdessä tunnistaa kehittämiskohteita, joihin kunnassa kannattaisi seuraavan vuoden aikana panostaa. Kuntien järjestöyhteistyön kartoitus innokylässä. Kunnan järjestöyhdyshenkilön tarkoituksena on tukea kunnan ja yhdistyksien välistä yhteistyötä eri tavoin. Järjestöyhdyshenkilön toimenkuvasta lisätietoa löydät täältä. Säännöllisten kunnan kutsumien yhdistysiltojen tavoitteena on kehittää kunnan ja järjestöjen välistä yhteistyötä ja lisätä myös yhdistyksien keskinäistä yhteistyötä ja toimintaa. Lisätietoa yhdistysilta-mallista ja teemaehdotuksista yhdistysiltojen sisällöiksi löydät täältä. Yhdistysagenttitoiminnan tarkoituksena on tukea kunnan ja yhdistysten välistä yhteistyötä. Yhdistysagentin tehtävänkuvaan kuuluvat esim. kunnan järjestöyhdyshenkilön ja yhdistysten välisen yhteistyön edistäminen, yhdistysten yhteinen vaikuttaminen ja/tai yhdistysten auttaminen Toimeksi.fi -verkkopalvelun alaisen alueellisen palvelun käyttöönotossa. Yhdistysagenttitoiminta mallinnettuna Innokylässä.

Lisätietoja:

Helena Liimatainen

Projektipäällikkö, järjestöagentti (Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja Oulun kaupunki)

044 0190 476, helena.liimatainen@ppsotu.fi

 

Anna Katajala

Projektityöntekijä, järjestöagentti (eteläisen alueen kunnatja Raahen seutu)

044 0190 403, anna.katajala@ppsotu.fi

 

Anni Rekilä

Projektityöntekijä, järjestöagentti (pohjoisen alueen kunnat, pl Oulun kaupunki)

044 0190 479, anni.rekila@ppsotu.fi

Asiasanat

kunta, järjestöt, kuntayhteistyö, yhteiskehittäminen, verkostot,