Pohjois-Pohjanmaan yhdistysagenttien ja järjestöyhdyshenkilöiden yhteisessä tapaamisessa otettiin konkreettisia askeleita kohti järjestöystävällistä Pohjois-Pohjanmaata

Pohjois-Pohjanmaan yhdistysagenttien ja järjestöyhdyshenkilöiden ensimmäiset yhteiset alueelliset tapaamiset järjestettiin Ylivieskassa 6.11. ja Oulussa 7.11. Tapaamisissa alueen vapaaehtoiset yhdistysagentit ja kuntien järjestöyhdyshenkilöt pääsivät tutustumaan toisiinsa ja muiden kuntien tilanteisiin kunta-järjestöyhteistyön kehittämisen osalta.

Tapaamisissa järjestettiin työpaja, jossa agentit ja järjestöyhdyshenkilöt kirjasivat yhdessä ylös konkreettisia toimenpiteitä ja etenemisaskeleita kunta-järjestöyhteistyön kehittämiseksi oman kunnan tilanteesta ja kehittämistarpeista katsottuna. Tällä hetkellä jo 19 Pohjois-Pohjanmaan kunnassa toimii nimetty järjestöyhdyshenkilö, mutta niissä kunnissa, joista järjestöyhdyshenkilö puuttuu, järjestöyhdyshenkilön nimeäminen koettiin tärkeäksi ensiaskeleeksi kunta-järjestöyhteistyön kehittämisessä. Myös yhdistysagenttien rooli nähtiin tärkeänä, jotta kunta-järjestöyhteistyöhön saadaan resursseja ja järjestöosaamista. Vapaaehtoiset yhdistysagentit toimivat järjestöyhdyshenkilöiden työpareina ja he voivat yhdessä viedä järjestöasioita eteenpäin kunnassa.

Yhteistä kaikille kirjatuille toimenpiteille oli se, että ensimmäiseksi kunta-järjestöyhteistyön perusrakenteet on tärkeä saada kuntoon. Yhdistysten yhteiset, säännölliset tapaamiset järjestöyhdyshenkilön koolle kutsumana nousi esiin usean kunnan suunnitelmissa. Myös järjestöavustusten uudistaminen ja yhdistysten käytössä olevien tilojen pelisääntöjen ja käytäntöjen uudistaminen katsottiin edellytykseksi sille, että yhdistyksillä on hyvät mahdollisuudet toimia kunnissa ja toteuttaa kaikkien kuntalaisten hyvinvointia tukevaa toimintaansa.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke (https://www.ihimiset.fi/hanke/pohjois-pohjanmaan-jarjestorakenne-hanke/) järjestää alueellisia yhdistysagenttien ja järjestöyhdyshenkilöiden tapaamisia jatkossa kaksi kertaa vuodessa. Lisätietoa asiasta antavat hankkeen työntekijät:

Helena Liimatainen, helena.liimatainen@ppsotu.fi (Oulun kaupunki)

Anna Katajala, anna.katajala@ppsotu.fi (eteläisen alueen kunnat)

Anni Rekilä, anni.rekila@ppsotu.fi (pohjoisen alueen kunnat, pl Oulun kaupunki)

Asiasanat

kuntayhteistyö, järjestö, yhdistystoiminta, yhdistysagentti, järjestöyhdyshenkilö,