Järjestöt mukana hyte-työssä vain osassa Pohjois- Pohjanmaan kuntia

Osallisuutta tukeva kunta ja maakunta mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen mm.  lakisääteisten elimien (nuorisovaltuustot sekä vanhus- ja vammaisneuvostot), kansalaisraatien ja palautejärjestelmien avulla. Maakuntauudistuksen toteuduttua kunnat tulevat saamaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen rahoitusta toimintansa ja sen vaikuttavuuden perusteella. Rahoitusperusteissa on mainittu mm. kuntalaisten osallistaminen esim. asiakasraatien tai muiden osallisuusfoorumien avulla.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne- hankkeen toteuttamassa vuoden 2018 kunta -järjestöyhteistyön kartoituksesta käy ilmi, että vain kuuden kunnan hyte-työryhmässä on järjestöedustajia. Lape- työryhmissä järjestöedustus löytyy 22 kunnasta. Järjestöillä on keskeinen rooli hyvinvoinnin- ja terveyden edistäjinä ja ennaltaehkäisevät työn toteuttajina kunnissa. Tämän vuoksi olisi luontevaa, että kansalaisjärjestöt olisivat nykyistä enemmän mukana kuntien hyvinvointityöryhmissä ja että järjestöt olisivat aktiivisesti mukana myös kuntien hyvinvointikertomusten ja –suunnitelmien laatimisessa (vuonna 2018 järjestöt ovat jollakin tapaa mukana kuntien hyvinvointikertomusten ja –suunnitelmien laatimisessa 17 kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla).

Osallisuutta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan kunnissa lakisääteisten neuvostojen lisäksi myös mm. kyselyiden (25 kunnassa), palautejärjestelmien (22), keskustelutilaisuuksien (19), toimikuntien eli kuntalaisten tai yhdistysten yhteenliittymien (7) sekä osallistuvan budjetoinnin avulla (4). Kahdeksan kunnan järjestöyhdyshenkilö tai järjestöyhteistyötä tekevä henkilö oli kyselyssä kuitenkin sitä mieltä, että neuvostoja ei hyödynnetä kunnassa riittävästi.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne-hanke pyrkii toiminnallaan lisäämään järjestöjen ja kuntalaisten osallisuuden mahdollisuuksia mm. välittämällä kuntien hyviä käytäntöjä esim. järjestöjen asiantuntemuksen ja kokemustiedon hyödyntämiseksi kuntien järjestöyhdyshenkilöiden tapaamisissa ja seuraamalla järjestöjen osallisuuden toteutumista ja kehittymistä kunnissa vuosittain toteutettavalla kunta järjestöyhteistyön kyselyllä.

 

Lisätietoja:

Helena Liimatainen

Projektipäällikkö, järjestöagentti (Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja Oulun kaupunki p.

044 0190 476, helena.liimatainen@ppsotu.fi

 

Anna Katajala

Projektityöntekijä, järjestöagentti (eteläisen alueen kunnat)

p.44 0190 403, anna.katajala@ppsotu.fi

 

Anni Rekilä

Projektityöntekijä, järjestöagentti (pohjoisen alueen kunnat, pl Oulun kaupunki)

p. 044 0190 479, anni.rekila@ppsotu.fi