Hyvät käytännöt kiertoon: Lumijoen kunta viestii järjestötoiminnasta nettisivuillaan

Lumijoen kunnassa alkuvuodesta 2018 järjestetyssä yhdistysillassa nousi esiin, että kunnan nettisivuilta ei vielä löytynyt tietoa Lumijoella toimivista yhdistyksistä. Lumijoen kunta kiinnostui Ihimiset.fi –verkkopalvelun tarjoamasta yksinkertaisesta ja maksuttomasta rajapintaratkaisusta, jonka avulla kunta säästää aikaa ja henkilöstöresursseja ja viestii helpolla tavalla paikallisesta järjestötoiminnasta kuntalaisille. Rajapintaratkaisun avulla kunta saa yhdellä päivityksellä paikallisten yhdistysten tiedot helposti verkkosivuilleen ja tämän jälkeen ne päivittyvät automaattisesti, kun uusia paikallisia yhdistyksiä ilmoittaa tietonsa Ihimiset.fi -verkkopalveluun.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke järjesti yhteistyössä kunnan kanssa Ihimiset.fi –verkkopalvelukoulutuksen paikallisille yhdistyksille, jonka yhteydessä kunta otti rajapintaratkaisun, ns. leijukkeen, käyttöön nettisivuilleen. Yhdistysten tietojen alta löytyy suora linkki Ihimiset.fi –sivulle, jossa paikallinen yhdistystoimija voi rekisteröidä yhdistyksensä ja täyttää yhdistyksen perustiedot palveluun. Kun tämä on tehty, yhdistyksen tiedot näkyvät heti myös kunnan sivuilla.

Samalla yhdistystoiminta -välilehdellä on kunnan järjestöyhteistyöstä vastaavan henkilön yhteystiedot sekä yhdistystoimijoille tarkoitettuja lomakkeita. Tämä onkin ollut monen yhdistystoimijan toiveena: kunnan nettisivuilta helposti löydettävissä oleva yhdistystoiminta -sivu tai välilehti, josta löytyy sekä paikallisten yhdistysten yhteystiedot että kaikki muu tarvittava tieto ja materiaali yhdistystoimintaan. Yhdistystoiminta -sivu palvelee sekä kuntalaista, joka hakee kunnan sivuilta tietoa erilaisista harrastusmahdollisuuksista tai yhdistystoiminnasta kuin myös yhdistystoimijaa, joka tarvitsee esimerkiksi kunnan järjestöavustushakulomakkeen avustuksen hakemista varten.

Lumijoen lisäksi myös Kuusamo ja Utajärvi ovat ottaneet yhdistysten perustiedot omille nettisivuilleen Ihimiset.fi –rajapinnan avulla. Hankkeen työntekijät kiertävät kunnissa kouluttamassa paikallisia yhdistyksiä palvelun käyttöönotossa ja kertomassa rajapintaratkaisuista kuntien virkamiehille. Ihimiset.fi –verkkopalvelu on kaikkien ei-kaupallisten toimijoiden (yhdistykset, seurakunnat, kunnat, hankkeet) vapaasti hyödynnettävissä; voit rekisteröityä maksutta osoitteessa https://www.ihimiset.fi/rekisteroityminen/ Lumijoen kunnan rajapintaratkaisuun voit käydä tutustumassa täällä: http://www.lumijoki.fi/sivu/fi/asukkaat/uusi_sivu56/

Lisätietoja:

Helena Liimatainen
Projektipäällikkö, järjestöagentti (Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja Oulun kaupunki)
044 0190 476, helena.liimatainen@ppsotu.fi

Anna Katajala
Projektityöntekijä, järjestöagentti (eteläisen alueen kunnat
044 0190 403, anna.katajala@ppsotu.fi

Anni Rekilä
Projektityöntekijä, järjestöagentti (pohjoisen alueen kunnat, pl Oulun kaupunki)
044 0190 479, anni.rekila@ppsotu.fi