Pohjois-Pohjanmaan digituen tarjoajat yhteiseen verkostoon

Pohjois-Pohjanmaan digituen pilotissa kootaan yhteen digituen verkosto koko maakunnan alueelta sekä kerätään alueen digituen kehittämisen tarpeita. Pilotin henkilöstö on yhteydessä alueen toimijoihin, mutta toimijat voivat myös itse ilmoittautua Innokylän työtilan Pohjois-Pohjanmaan Digituki kautta.

Keskeisiä toimijoita ovat muun muassa kuntien asiakas- ja yhteispalvelupisteet, nuorisopalvelut ja kirjastot, TE-palvelut, KELA, järjestöt, vapaa sivistystyön toimijat, oppilaitokset ja myöhemmin myös yksityiset toimijat (pankit, kaupalliset toimijat). Kokonaisuus koostetaan maakunnalliseksi toimintasuunnitelmaksi.

Tietoa pilotista ja sen etenemistä löytyy jatkossa Innokylän työtilasta Pohjois-Pohjanmaan Digituki. Kutsumme kaikki asiasta kiinnostuneet mukaan yhteiskehittämiseen. Osallistua voi rekisteröityneenä tai rekisteröitymättä. Työtilan kautta voi myös lähettää viestin tai yhteydenottopyynnön pilotin henkilöstölle.

Tieto digituen saatavuudesta on suunniteltu näkymään Suomi.fi-palvelun kautta. Suomi.fi:n digituki-sivulle nousevat kaikkien toimijoiden digituen pohjakuvauksella tehdyt palvelukuvaukset. Sitä kautta niin digitukea etsivät kansalaiset kuin myös digituen tarjoajat saavat tiedon alueen digituesta. Organisaatiot syöttävät tiedot Suomi.fi:hin palvelutietovarannon (PTV) kautta, jonka käyttöliittymä löytyy osoitteesta palveluhallinta.suomi.fi.

Lisätietoa digituen alueellista piloteista: https://vm.fi/digituen-alueelliset-pilotit
Lisätietoa digituesta osoitteessa: vrk.fi/digituki
Liity mukaan kansalliseen Facebook-ryhmään: facebook.com/groups/digituki