Järjestö, osallistu Pohjois-Pohjanmaan maakuntastrategiatyöhön!

Pohjois-Pohjanmaalla työstetään maakuntastrategiaa. Järjestöt voivat osallistua strategiatyöhön monissa verkostoissa, kuten järjestöneuvottelukunnassa, aluetyöntekijöiden verkostossa, elämänkaariverkostoissa, työllisyyttä edistävien järjestöjen työpajassa sekä Valiojoukko koolla –seminaarissa. Tämän lisäksi järjestöt saavat äänensä kuuluviin strategiassa vastaamalla kysymyksiin palvelulupauksesta sekä järjestöjen toimintaedellytyksistä ja järjestöyhteistyön rakenteista.

Järjestö voi vastata strategiaan liittyviin kysymyksiin esim. hallituksen tai henkilöstön kokouksessa, työryhmässä tai verkostokokouksessa. Kysymyksiin vastaamista varten Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen osallisuuden projektipäällikkö Pasi Laukka on laatinut diat, joissa käydään läpi maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulutusta ja tilannekatsausta sekä maakuntastrategiaa. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen projektipäällikkö, järjestöagentti Helena Liimatainen on laatinut diat, joissa käydään läpi maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua edeltäneen PoPSTer-hankkeen aikana esiin nousseet järjestöihin liittyvät asiat sekä Tuija Braxin järjestöjä koskevassa selvitystyössään esiin nostamat asiat. Diasetissa on kysymyksiä, joihin järjestö tai verkosto vastaa ja perustelee vastauksensa. Vastaukset tulee toimittaa Helena Liimataiselle marraskuun puoliväliin mennessä: helena.liimatainen@ppsotu.fi.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke koostaa kaikki järjestöjen syksyn aikana tuottamat sisällöt, jotka viedään osaksi maakuntastrategian valmistelua. Lisätietoja asiaan liittyen voi kysyä Helena Liimataiselta (p. 044 0190 476).

Pasi Laukan diasetti: Osallisuus ja vaikuttaminen POPmaakunta_syksy 2018

Helena Liimataisen diasetti: Maakuntastrategiaan liittyva jarjestotyopaja_syksy 2018

Asiasanat

maakuntastrategia, maakuntauudistus, sote-uudistus, osallisuus, järjestö, palvelulupaus, avustukset, tilat, järjestöyhdyshenkilö,