Kohti järjestöystävällistä kuntaa

Elämme isojen muutosten kynnyksellä. Tuleva sote- ja maakuntauudistus muuttaa kuntien pitkään vakiintunutta roolia ja toimenkuvaa, mutta vaikuttaa vahvasti tulevaisuudessa myös järjestökenttään. Uusi tilanne luo mahdollisuuksia mutta myös uusia osaamisvaateita erityisesti sote- alan järjestöille. Järjestöjen tulee pystyä tulevaisuudessa osoittamaan entistä paremmin se, miten paljon ne tuottavat toiminnallaan erilaista tekemistä ja tapahtumia kuntalaisille ja lisäävät sitä kautta monella tapaa hyvinvointia –ja terveyttä. Eri toimijoiden tulisi yhdessä pystyä tukemaan järjestökenttää tulevaisuudessa niin, että se säilyy edelleen elinvoimaisena ja sen rooli paikallisen hyvinvoinnin tuottajana sekä asukkaiden osallisuuden kanavana entisestään kasvaa.

Pohjois -Pohjanmaan kunnissa toimii noin 6800, järjestöä mm. sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä, liikuntaseuroja, kyläyhdistyksiä, nuorisoseuroja sekä kulttuurialan yhdistyksiä, joissa on mukana kymmeniä tuhansia järjestöaktiiveja ja vapaaehtoisia ja joiden toiminta on monipuolista vapaaehtoistoiminnasta palvelutuotantoon. On tärkeää muistaa, että silloin kun järjestöillä on hyvät edellytykset toteuttaa toimintaansa kunnassa, järjestötoiminta on monipuolista ja se pystyy vastaamaan toiminnallaan myös kuntien hyvinvointihaasteeseen silloin, kun se soveltuu järjestön omaan toimintakulttuuriin ja ideologiaan.  Jokainen järjestötoimintaan laitettu euro tuottaa hyvinvointia kunnalle monin verroin enemmän. Järjestötoiminnan tukeminen ei aina vaadi edes rahaa: tilojen tarjoaminen maksutta järjestöjen käyttöön yleishyödylliseen, kaikille avoimeen, maksuttomaan toimintaan tai järjestöjen ottaminen mukaan erilaisten palvelujen ja toiminnan suunnitteluun sekä tiedottaminen järjestötoiminnasta ovat myös järjestöjen toiminnan tukemista ja asioita, joita järjestöystävällinen kunta aktiivisesti edistää. Järjestöystävällinen kunta myös maksaa riittävästi järjestöavustuksia suhteessa kunnan asukaslukuun, nimeää järjestöyhdyshenkilön ja kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle keskustelemaan asukkaiden hyvinvoinnista ja järjestöjen toiveista ja tarpeista sekä uusista yhteistyön mahdollisuuksista. Pohjois- Pohjanmaan järjestörakenne-hanke kouluttaa kuntien ja järjestöjen tueksi myös vapaaehtoisia yhdistysagentteja, joilla saadaan järjestöjen yhteiseen vaikuttamistyöhön ja viestintään osaamista. Yhdistysagentit voivat toimia kunnan järjestöyhdyshenkilön ”työparina” esim. suunnittelemassa ja toteuttamassa yhdistysiltoja järjestöjen toiveet huomioiden.  Yhdistysagentit auttavat myös järjestöjä tuottamaan sisältöjä niiden tarjoamasta toiminnasta ja vapaaehtoistyöstä ihimiset.fi-verkkopalveluun.

Pohjois- Pohjanmaan järjestörakenne-hankkeella on käynnissä Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa –kampanja, jossa on listattuna ja yksityiskohtaisesti avattuna Järjestöystävällisen kunnan ominaispiirteet. Voit käydä tutustamassa niihin osoitteessa www.jarjestoystavallinen.fi ja käydä samalla testaamassa, kuinka järjestöystävällinen oma kuntasi on: www.jarjestoystavallinentesti.fi.

Yhteistyöllä eteenpäin!

Anna Katajala

Projektityöntekijä,järjestöagentti

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

ihimiset.fi/ppjarjestorakenne