Strategiaan ja osallisuuteen liittyvät suunnitelmat maakuntauudistuksessa Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalla jatketaan edelleen yhtä yhtenäistä valmistelua, jossa organisaatiot ovat tiiviisti mukana. Aikataulun muututtua työsuunnitelmat ja valmistelun painopisteet on päivitetty. Maakunnan organisoituminen etenee poliittisen päätöksenteko- ja konsernirakenteen osalta. Maakunnan ”virastoon” tulee sote-järjestämistoiminnot, elinvoimatoiminnot ja strategia- ja konsernipalvelut. Muuten organisaation suunnittelu etenee kolmen liikelaitoksen mallilla. Maakunnan strategiatyö aloitettiin keväällä arvokeskustelulla. Työ etenee syksyllä palvelulupauksen ja järjestämisohjelman suunnitteluun. Syksyn aikana kierretään maakuntaa tapaamassa kuntalaisia ja sidosryhmiä muutosjohtajan, maakuntajohtajan ja sote-vastuuvalmistelijan johdolla.

Osallisuusohjelman suunnittelu käynnistyy osana maakunnan strategiatyötä. Valmistelussa on myös osallistavien menetelmien kokeilujen aloittaminen maakunnassa yhdessä viestinnän valmistelun kanssa. Maakuntaan tulee useita vaikuttamistoimielimiä, kuten nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto sekä lisäksi useita muita ei-lakisääteisiä toimielimiä. Toimielimet aloittavat toimintansa yhtä aikaa maakuntavaltuuston kanssa. Toimielinten suunnitelmiin otetaan mukaan maakunnassa toimivat vastaavat valtuustot ja neuvostot.

Järjestöyhteistyön,  asukasyhteistyön ja sidosryhmien kanssa käytävä vuorovaikutteinen keskustelu on aloitettu usealla eri sektorilla. Järjestöjen mukaan saamiseksi osallisuusvalmistelu toimii yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallinnoiman Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen kanssa.

Pasi Laukka
Projektipäällikkö, osallisuus ja vaikuttaminen
Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistus
p. 044 703 1638

Asiasanat

osallisuus, vaikuttaminen, maakuntauudistus, maakuntastrategia,