Osallistamisesta osallisuuteen

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus on edennyt vaiheeseen, jossa ollaan siirtymässä valmistelussa kansan pariin kuuntelemaan kuntalaisten tuntoja. Mittava ja itsenäisyyden ajan merkittävin uudistus on niin iso harjoitus, ettei valmista tule ilman yhteistä tahtotilaa ja ymmärrystä siitä, mistä tässä kaikessa on kysymys. Konkretian tasolla kyse on tästä: Pohjois-Pohjanmaalla on 30 kuntaa, eli enemmän kuin missään muussa maakunnassa. Kunnat ovat kovin erilaisia, niin pinta-alalta kuin asukasmäärältään ja ikärakenteeltaan. Uudistuksen myötä kunnilta siirtyy maakunnille 557 rakennusta ja maakunta on noin 20 000 työntekijän työpaikka. Budjetti on noin 1,7 miljardia. Maakuntamme kunnat kipuilevat samalla erilaisten sosioekonomisten haasteiden edessä. Tiivistettynä voidaan sanoa, että kyse on vetovoimasta, pitovoimasta ja elinvoimasta.

Kuntalaisille on tärkeää, miten pääsee nopeasti ja vaivattomasti sote-palveluiden piiriin ja palvelut ovat kaikkien saavutettavissa. Sama koskee jatkossa maakunnassa kaikkia meitä koskettavia palveluita, yhteen nivotaan 46 organisaatiota: TE-keskus, ELY-keskus, AVI, pelastuslaitos, maaseutuhallinto jne. Julkisessa keskustelussa hämärtyy usein se, että tässä on kyseessä äärimmäinen muutos, joka vaatii keskustelua, tiedon jakamista ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä.

Tulemme tänä syksynä jalkautumaan laajasti maakunnan eri kuntiin kuuntelemaan ja kohtaamaan kuntalaisia ja sidosryhmiä. Järjestökentälle on myös sovittu useita eri tapaamia vielä tälle syksylle.  Samalla kerromme uudistuksen ajankohtaisista asioista ja keräämme kehitysideat. Voin tässä yhteydessä antaa osallisuuslupaukseni, että jo suunnitteluvaiheessa otetaan valmistelussa huomioon maakunnan asukkaiden, järjestöjen, elinkeinoelämän, työmarkkinajärjestöjen ja erityisryhmien asiantuntijuus. Ilman osallisuutta ei voi syntyä vahvaa maakuntaa, jolla on selkeä identiteetti ja vahvuudet. Yhdessä olemme enemmän.

Osallisuus on luottamuksen rakentamista. Samalla se on monitasoista tunteen, kuulumisen ja tekemisen eri tasoja, jokainen yksilö kokee sen tavallaan. Kaiken perusta on aito luottamus. Vain luottamuksen kautta ja yhdessä tekemällä voi sitoutua ja tuntea tulleensa kuulluksi. Osallisuus on meille kaikille omakohtainen kokemus. Yksilöllä on luontainen tarve kuulua yhteisöön tai laajemmin osaksi yhteiskuntaa. Maakuntauudistuksessa on osattava ottaa huomioon koko maakunnan tila ja hahmotettava alueemme erityispiirteet. Osallisuus on tehokkain vastavoima demokratiavajeelle ja syrjäytymiselle.

Pasi Laukka Projektipäällikkö, osallisuus ja vaikuttaminen Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistus

Pasi Laukka
Projektipäällikkö, osallisuus ja vaikuttaminen
Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistus

Asiasanat

osallisuus, kansalaisvaikuttaminen, maakuntauudistus,