Järjestöneuvottelukunta mukana maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman työstössä

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta kokoontui toimintakauden neljänteen kokoukseensa 21.8.2018 työstämään maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa järjestönäkökulmasta.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018–2021 ohjaa alueen kehittämistä. Sen toimenpiteillä tavoitellaan työtä, hyvinvointia ja elinvoimaisuutta kestävällä tavalla. Järjestöneuvottelukunnan kokouksessa tuotettiin sisältöä hyvinvointia ja kulttuuria koskeviin tavoitteisiin liittyen. Järjestöt nostivat esiin mm. yksinäisyyden torjumiseen, yhteisöllisyyteen, erityisryhmien huomioimiseen sekä järjestöjen toimintaedellytyksiin liittyviä toimenpiteitä. Järjestötoiminnasta viestimiseen liittyen nostettiin esiin mm. ihimiset.fi –verkkopalvelu sekä sosiaalisen median hyödyntäminen.

Muita järjestöneuvottelukunnan kokouksen aiheita olivat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa Vaalan kunnassa sekä maakuntauudistuksen ja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen tilannekatsaukset.

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta tiedottaa kokousten sisällöistä ja päätöksistä jatkossa Ihimiset.fi –palvelussa. Tässä neuvottelukuntaa tukee Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke. Neuvottelukunnan kokoonpano ja muistiot löytyvät Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta.

Helena Liimatainen

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Asiasanat

maakuntaohjelma, maakuntauudistus, hyvinvoinnin edistäminen, järjestörakenne, järjestöneuvottelukunta, maakunnallinen järjestöneuvottelukunta,