Vapaaehtoinen yhdistysagentti vaikuttamisen aitiopaikalla

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeessa rekrytoidaan kunnista vapaaehtoisia yhdistysagentteja. Yhdistysagentiksi voidaan kouluttaa jonkun yhdistyksen työntekijä tai aktiivinen vapaaehtoinen, joka on kiinnostunut toimimaan yhdistysten yhteisenä vaikuttajana, edustajana ja tukijana omassa kunnassaan. Yhdistysagentin tehtävänkuvaan kuuluvat esim. kunnan luottamus- ja virkamiesjohtoon vaikuttaminen, kunnan järjestöyhdyshenkilön ja yhdistysten välisen yhteistyön edistäminen ja/tai yhdistysten auttaminen ihimiset.fi -verkkopalvelun käyttöönotossa. Kunnassa voi olla myös useampi yhdistysagentti, jolloin tehtäviä voidaan jakaa yhdistysagenttien kesken. Yhdistysagentti on Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen vapaaehtoinen, jolle hanke tarjoaa koulutusta, tukea ja virkistystä.

Tähän mennessä vapaaehtoisia yhdistysagentteja on rekrytoitu jo lähes 20:stä Pohjois-Pohjanmaan kunnasta. Kokemukset ovat hyviä mm siitä, että yhdistysagentti voi välittää yhdistysten toiveita ja tarpeita mm. tiloihin liittyen eteenpäin kunnan virkamies- ja luottamusjohdon suuntaan sekä kunnan viestiä takaisin yhdistyksille ja olla esimerkiksi mukana suunnittelemassa järjestötapaamisten sisältöjä yhdessä kunnan järjestöyhdyshenkilön kanssa. Toisin sanoen yhdistysagentit toimivat kunnan ja paikallisten yhdistysten välissä lisäten vuorovaikutusta ja tiedonkulkua virkamiesten ja yhdistystoimijoiden välillä. Osa yhdistysagenteista toimii myös ”digitukihenkilönä” omassa kunnassaan yhdistysten toimijoille ihimiset.fi –verkkopalvelun käyttöönotossa ja päivittämisessä.

Seuraava yhdistysagenttien peruskoulutus järjestetään 22.9.2018 klo 10-16 Oulussa ja Ylivieskassa. Jos olet kiinnostunut toimimaan yhdistysagenttina omassa kunnassasi, ole rohkeasti yhteydessä hankkeen työntekijöihin.

Lisätietoja:

Projektityöntekijä, järjestöagentti Anna Katajala (Pohjois-Pohjanmaan eteläisen alueen kunnat), anna.katajala@ppsotu.fi, p. 0440 190 403

Projektityöntekijä, järjestöagentti Anni Rekilä (Pohjois-Pohjanmaan pohjoisen alueen kunnat), anni.rekila@ppsotu.fi, p. 0440 190 479

Projektipäällikkö, järjestöagentti Helena Liimatainen (Oulu), helena.liimatainen@ppsotu.fi, p.044 0190 476

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry