Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille – järjestö, tee toimintasi näkyväksi!

Ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) valmistelu on osa Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelua. Keskiössä halutaan pitää se, jota varten työtä tehdään: pohjoispohjalainen ihminen.

Hyvän elämän ja hyvinvoinnin edellytykset eivät noudata organisaatioiden hallinnollisia rajoja. Siksi hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille – kunnille, tulevalle maakunnalle, seurakunnille, yrityksille, järjestöille ja muille toimijoille. Se kuuluu myös ihmiselle itselleen ja hänen lähiyhteisöilleen, kuten läheisille, ystäville, naapureille, taloyhtiöille, kaupunginosille ja kylille. Osallisuus ja yhteisöt hyten voimavarana ovat nyt kuuminta hottia. Siksi käytämmekin paljon termiä hyvinvoinnin yhteistyö.

Koska hyte on terminä varsin abstrakti ja vaikeasti hahmottuva, avasimme sitä piirtämällä dian keskelle ihmisen ja hänen ympärilleen konkreettisia asioita, jotka vaikuttavat ihmisen kokemaan hyvinvointiin. Sen jälkeen avasimme hyvinvointia vielä neljän elämänvaiheen näkökulmasta: Lapset ja lapsiperheet, nuoret ja nuoret aikuiset, työikäiset ja ikäihmiset. Nämä hyte-diat löytyvät Mitä hyvinvointi ja hyte ovat? -otsikon alta osoitteesta https://www.popmaakunta.fi/mista_on_kysymys/hyvinvoinnin_ja_terveyden_edistaminen. Lyhyesti sanottuna hyte on kaikkiin dioissa mainittuihin asioihin vaikuttamista – yhdessä ja osallistuen.

Yhdessä tekeminen edellyttää aina yhteistyökumppaneiden roolien ja toiminnan tuntemista. Haastankin nyt kaikkia Pohjois-Pohjanmaan järjestöjä, seuroja ja yhdistyksiä tunnistamaan, kuvaamaan ja tekemään näkyväksi oman hyte-roolinsa ja omaa hyte-toimintaansa. Yhteisen viitekehyksen saamiseksi yllä mainittuja hyte-dioja kannattaa hyödyntää tässä tunnistamistyössä: Mihin dioissa esiintyviin laatikoihin juuri teidän järjestöllänne, seurallanne tai yhdistyksellänne on vaikutusta? Millaista käytännön toimintaa tai palveluja teillä kunkin laatikon suhteen on?

Tunnistamistyön jälkeen kannustan tekemään oman hyte-toimintanne näkyväksi kirjaamalla sen ihimiset.fi-palveluun. Näin toimijoiden hyte-viestintä ottaisi askeleen yhtenäisempään suuntaan ja tieto olisi saman tien mm. kansalaisten, kuntien ja tulevan maakunnan käytettävissä. Saman viitekehyksen eli hyte-diojen avulla tehtyjen kuvauksien ansiosta sekä kunnilla että maakuntavalmistelussa olisi helpompi hahmottaa, millaista käytännön toimintaa järjestöillä on ja miten se kytkeytyy laajaan hyte-kokonaisuuteen. Tämä auttaisi konkretisoimaan paljon puhuttua hyte-yhdyspintatoimintaa järjestöjen, kuntien ja tulevan maakunnan välillä.

Mieleeni on juolahtanut sekin, että hyte-toimintaa voitaisiin tehdä näkyväksi myös niin, että järjestö kirjaa hyte-diojen laatikoihin oman toimintansa ja julkaisee diat omilla nettisivuillaan. Uudistuksen kynnyksellä on lupa kokeilla rohkeasti uusia yhteistyötä helpottavia toimintatapoja. Arvoisat hyte-kumppanini, nyt ideoimaan!

Mukavaa loppukesää ja hyvinvointia syksyyn 2018!

Lyhythiuksinen silmälasipäinen nainen kurkistaa männyn rungon takaa metsässä
Sanna Salmela
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu
Kuva: Teija Kettunen

 

 

Asiasanat

maakuntauudistus, hyvinvoinnin edistäminen, terveyden edistäminen, järjestö, yhdistys, ihimiset.fi,