Kynnyksen Uutiskirje 2/2018

Kynnyksen Uutiskirje 2/2018:
 
1) Kynnys ry kiinnittää huomiota saamenkielisten vammaisten asemaan
2) Kalle Könkkölä nimetty saattohoitoa ja eutanasiaa käsittelevään työryhmään
3) YK:n vammaissopimusta arvioiva kysely päättyi
4) SAMAT-toiminta syksyllä 2018
5) Jyväskylän sekä Kuopion alueiden asiaa
6) ITTP – integroidun tanssin ja teatterin päivät Turussa 8.9.
7) Kynnyskino Rauma Blue sea -elokuvafestivaalilla 23.–26.8.
8) Henkilökohtaisen avun päivien 2018 ilmoittautuminen on alkanut
 
1) Kynnys ry kiinnittää huomiota saamenkielisten vammaisten asemaan
Kynnys ry haluaa kiinnittää huomiota saamenkielisten aseman ja oikeuksien turvaamiseen maakuntavalmistelujen yhteydessä. Saamelaisten kielelliset ja kulttuurilliset oikeudet tulee ottaa huomioon kaikessa valmistelussa ja palveluiden toteutuksessa. Kynnys ry on erityisen huolissaan vammaisten saamelaisten mahdollisuudesta saada tarvitsemiaan palveluja omalla kielellään ja oman kulttuurinsa mukaisesti. Maakunnallisten palvelujen suunnittelussa tuleekin kuulla saamelaisia vammaisia henkilöitä ja heidän edustajiaan.
 
Kynnys ry ehdottaa harkittavaksi Lapin alueen saamenkielisten vammaispalvelujen keskittämistä. Keskittämisen ja riittävän resurssoinnin avulla voidaan luoda toimiva ja tarpeellinen palvelukeskus saamenkielisille vammaisille henkilöille. Keskus toteuttaisi vammaispalvelujen edellyttämiä tehtäviä, kuten palvelutarpeen arviointia, asiakassuunnitelmia ja laatisi asiakaskohtaiset päätökset palveluista. Keskus voisi antaa myös neuvontaa ja ohjausta saamenkielisille asiakkaille sote-palveluissa koko maassa. Jatkossa on myös varmistettava, että Lapin maakunnassa sote-palveluissa toimivilla henkilöillä on mahdollisuus saada riittävästi täydennyskoulutusta saamelaisten erityiskysymyksistä.
 
Lisätietoja ja tiedustelut: kalle.konkkola@kynnys.fi, p. 0500 503 516.
 
2) Kalle Könkkölä nimetty saattohoitoa ja eutanasiaa käsittelevään työryhmään
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita. Elämän loppuvaiheen hoito käsittää palliatiivisen eli oireita lievittävän hoidon ja saattohoidon.
 
Yksi työryhmän jäsenistä on Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä.
 
Ensimmäisessä vaiheessa työryhmä luo kokonaiskuvan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tilanteesta ja meneillään olevasta kehityksestä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämiseksi sekä elämän loppuvaiheen hoitoa ohjaavasta lainsäädännöstä. Lisäksi se selvittää, millaista eutanasiaa tai avustettua itsemurhaa koskevaa lainsäädäntöä ja käytäntöjä on muissa maissa.
 
Toisessa vaiheessa työryhmä arvioi alustavasti eutanasiaa koskevien lainsäädäntömuutosten tarpeellisuutta. Varsinaista eutanasian sallivan lainsäädäntömuutosten tarvetta voidaan aidosti arvioida vasta sitten, kun palliatiivisen ja saattohoidon palvelut on saatu Suomessa kattavasti käytäntöön.
 
Lisätietoja: ylilääkäri Tuija Ikonen, STM, p. 0295 163 253,
pääsihteeri Sinikka Sihvo, ETENE, STM, p. 0295 163 221,
ylilääkäri Ritva Halila, STM, p. 0295 163 420.
 
3) YK:n vammaissopimusta arvioiva kysely päättyi
Lämmin kiitos kaikille Teille, jotka vastasitte kyselyyn!
 
Vammaisfoorumin ja Ihmisoikeuskeskuksen yhteistyönä toteutettu kysely YK:n vammaissopimuksen toteutumisesta Suomessa päättyi toukokuun lopussa. Kysely oli suunnattu eri tavoin vammaisille henkilöille. Määräaikaan mennessä saapui kaksituhatta vastausta. Se on hyvä tulos.
 
Vammaisfoorumin hallituksen asettama raportointityöryhmä on jo aloittanut työnsä. Se perehtyy huolellisesti tähän arvokkaaseen aineistoon. Tulosten perusteella kirjoitetaan rinnakkaisraportti, joka luovutetaan YK:lle samaan aikaan kun Suomen valtio antaa oman raporttinsa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle.
 
Välitavoitteena on käynnistää vuoropuhelu julkisuudessa viipymättä sen jälkeen kun kyselyn tulokset ovat valmistuneet. Tämän keskustelun avulla saadaan lisää vaikuttavuutta varsinaiseen raportin kirjoittamiseen.
 
Vammaisfoorumin jäsenjärjestöissä ja Ihmisoikeuskeskuksessa odotetaan jo malttamattomina tietoja kyselyn tuloksista eli siitä miten vammaiset henkilöt ovat arvioineet omaa asemaansa nyt kun YK:n vammaissopimuksen voimaantulosta on kulunut kaksi vuotta.
 
Kyselyn tulosten perusteella Vammaisfoorumin valtakunnalliset vammaisjärjestöt – Kynnys ry mukaan lukien – kykenevät suuntaamaan vaikuttamistoimintaansa sinne missä vammaisten henkilöiden oman käsityksen mukaan tarve on ilmeisin.
 
Lisätietoja ja tiedustelut: Vammaisfoorumi ry
PL 30, 00030 IIRIS / Marjaniementie 74 (Itäkeskus), Helsinki
Sähköposti/E-mail: info(a)vammaisfoorumi.fi
 
4) SAMAT-toiminta syksyllä 2018
Vertaisperheet
Tarkoitettu perheille, joissa joko toisella tai molemmilla vanhemmista on jokin pitkäaikainen sairaus tai vamma. Syksyllä 2018 teemana on Vanhemmuuden palikat, käymme yhdessä keskustellen läpi vanhemmuutta tarkastellen sitä eri osa-alueiden kautta. Teemojen käsittelyn ajan lapsille on järjestettynä hoito. Keskiviikkoiltaisin 29.8. alkaen klo 17–19.
 
Sisusiskot
Mukava kahvitauko yhdessä poristen, vertaistukea omassa olkkarissa kaikille pitkäaikaisesti sairaille tai vammaisille äideille. Periaatteemme ovat osallistujien yhdenvertaisuus, keskinäinen kunnioitus ja vaitiolo. Illan aikana tarjoamme kevyttä iltapalaa sekä aikuisille että lapsille. Torstai-iltaisin 23.8. alkaen klo. 17–19.
 
Puhevammaisten vertaisryhmä
Puhutko epäselvästi? Käytätkö puhetta tukevaa kommunikointimuotoa? Saatko itsesi kuuluviin? Onko kommunikoinnissa pulmia? Tunnetko olevasi yksin puheongelmien kanssa? Toivotko vinkkejä tai uusia näkökulmia? Tule mukaan, pienennetään ongelmia yhdessä. Torstaisin 23.8. alkaen klo 14–16.
 
IhaNaiset Oulun ryhmä
IhaNaiset on oma ryhmä kaikille täysi-ikäisille naisille, joilla on jokin pitkäaikainen sairaus tai vamma. Maanantai-iltaisin 20.8 alkaen klo 17–19.
 
Kaikki yllä olevat toiminnot osoitteessa Kansankatu 53, Oulu. Kumppanuuskeskus.
 
IhaNaiset Kemin ryhmä
IhaNaiset on oma ryhmä kaikille täysi-ikäisille naisille, joilla on jokin pitkäaikainen sairaus tai vamma. Paikka: Kirjasto. Kokoustila Tuulenpesä, 2.krs. Os. Marina Takalon katu 3. Keskiviikkoiltaisin 22.8. alkaen klo 16.30–18.30
 
Lisätietoja: Perhetoiminnan koordinaattori Ulla Sauvola, 040 940 1968 tai ulla.sauvola@samat.kynnys.fi
 
4) Jyväskylän sekä Kuopion alueiden asiaa
Jyväskylän toimikunnan sihteeri Aulis Mäkinen pitää lomaa järjestöasioista noin 15.6.–15.7.2018.
 
Kaikille jäsenille avoin ohjausryhmän kokous ja jäsentapaaminen pidetään 15.8.2018 klo 15 alkaen Sokos hotelli Alexandran ravintolassa Frans & Sandra bistrossa, Os. Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä. Lisätietoja ja ilmoittautumistietoja tulee heinä- ja elokuun vaihteessa jäsenkirjeessä.

Toimikunnan ohjausryhmän vuoden 2018 ensimmäistä kokousta ja jäsentapaamista on suunniteltu huhtikuulle. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin Jyväskylän toimikunnan omassa jäsenkirjeessä ja Facebookissa, https://www.facebook.com/Kynnys-ry-Jyv%C3%A4skyl%C3%A4-322484048099141/. Facebookissa on tietoja myös muista tapahtumista.
 
Kokemusasiantuntijakoulutus syksyllä 2018 ja keväällä 2019
Jyväskylän Kansalaisopisto järjestää yhteistyössä Kokemustalo ry:n kanssa Kokemusasiantuntijakoulutuksen 22.9.2018–23.3.2019. Koulutuspäivä on lauantaisin klo 9.30–13.30, yhteensä 11 koulutuspäivää. Koulutuspaikka on Jyväskylän Kansalaisopistolla, os. Vapaudenkatu 39–41, 40100 Jyväskylä. Koulutukseen voivat hakea mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä muusta vaikeasta sairaudesta selvinneet henkilöt. Myös omaiset voivat hakea koulutukseen.
 
Koulutus järjestetään monimuoto-opiskeluna sisältäen lähiopetuksen ja itsenäistä opiskelua. Koulutuksen hinta on 65,00 € ja se laskutetaan kahdessa erässä. Koulutukseen haku on elokuussa viikolla 34 Jyväskylän Kansalaisopistoon. Hakijat haastatellaan viikoilla 35-36 ja koulutukseen valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Koulutus antaa valmiudet toimia kokemusasiantuntijana erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon kokemusasiantuntijatehtävissä. Lisätietoja: http://www.kokemustalo.fi/wp-content/uploads/2018/04/Kokemusasiantuntijakoulutus-Jyv%C3%A4skyl%C3%A4ss%C3%A4-2018-2019.pdf.
 
Tourujoen Yö 29.9.2018
Tourujoen yö järjestetään 7. kertaa lauantaina 29.9.2018 klo 17–22. Se on Kansalaistoiminnankeskus Mataran suurin vuosittainen tapahtuma, koko perheen päihteetön ja yhteisöllinen kulttuuritapahtuma. Tämän vuoden teemana on Tourujoen yöstä virtaa – ruoka & hyvinvointi. Basaarialueella voit eksoottisten herkkujen maistelun lomassa tehdä mukavia löytöjä kojuja kierrellen ja paikallisten yhdistysten toimintaan tutustuen. Lisätietoja tapahtumasta: https://www.facebook.com/events/1805576932825824.
 
Matka halki Mataran 3.10.2018
Kansalaistoiminnankeskus Matarassa järjestetään järjestöjen infopäivä oppilaitoksille ”Matka halki Mataran – suunnistus järjestöjen maailmaan” 3.10.2018. Matka halki Mataran -tapahtuman järjestävät Kansalaistoiminnankeskus Matara, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen järjestöpalvelut, Humak, GRADIA, Jyväskylän yliopiston Työelämäpalvelut ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
 
KUOPIO
Vammaisoikeuksien ajokortti 25.8.2018 klo 10 – 13 Hotelli Puijonsarvessa, os. Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio. Lisä- ja ilmoittautumistietoja tulee heinä- ja elokuun vaihteessa Kuopion Kynnyksen facebook-sivulle: https://www.facebook.com/KynnysKuopio/.
 
6) ITTP – integroidun tanssin ja teatterin päivät Turussa 8.9.
ITTP 2018 -tapahtumassa 8.9.2018: Integroidun taiteen illassa klo 18 esiintyvät mm. DankompanieSpinnt ja KAAOS Company. Tarkempi ohjelma julkistetaan myöhemmin.
 
Lisätietoja ja tiedustelut: olli.nordberg@.kynnys.fi.
 
7) KynnysKino Rauma Blue sea -elokuvafestivaalilla 23.–26.8.
25. Sinisen meren elokuvajuhlien tämän vuotisen tapahtuman teemamaana on Ruotsi. Festivaaleilla esitetään myös kotimaisia ja eurooppalaisia elokuvia ja perehdytään elokuvakasvatukseen.
 
Erityisryhmien elokuvat nousevat bluukkareiden teemaksi. Valkokankaalla nähdään muun muassa Jukka Kärkkäisen ja J-P Passin dokumentti Tokasikajuttu (2017), joka kertoo Pertti Kurikan Nimipäivät -bändin viimeisistä vuosista. Ohjaaja Jukka Kärkkäinen saapuu festivaalin vieraaksi. Raumalle elokuvastaan kertomaan saapuu myös ohjaaja Aleksi Puranen, joka esittelee dokumenttielokuvansa Wheels of Freedom (2018), tarinan Ville Jaarannon rohkeasta matkasta sähköpyörätuolilla Euroopan halki. Mukana on tietysti myös satakuntalaista tuotantoa: Ari Impolan MEKA-TV:n erityisryhmien elokuvien aarrearkku. Impola on palkittu uraauurtavasta työstään useaan otteeseen lukuisin eri palkinnoin. Teemasta järjestetään festivaalilla myös keskustelutilaisuus yhteistyössä Satakunnan Elokuvakeskuksen ja KynnysKinon kanssa.
 
Tiedustelut
Merja Valkoja, Rauman Elokuvakerhon pj.
040 736 1771
 
Tarmo Hotanen, ohjelmisto ja Baltic Herring-kilpailu
044 584 3009
 
8) Henkilökohtaisen avun päivien 2018 ilmoittautuminen on alkanut
Teema: Vammaissosiaalityö henkilökohtaisessa avussa.
Tervetuloa suosituille asiantuntijapäiville Iirikseen Helsingin Itäkeskukseen 7.-8.11.!
 
 Ilmoittaudu ja varmista paikkasi tästä: https://www.webropolsurveys.com/S/9854202DC7FD23BE.par .
 
Osallistumismaksut
160 €: perushinta, 120 €: alennettu hinta (koskee Assistentti.info -verkoston jäsenyhteisöjen edustajia, opiskelijoita ja henkilökohtaisen avun käyttäjiä).
 
Hinta sisältää osallistumisen ja kahvitukset molempina päivinä. Huom! Henkilökohtaiset avustajat ovat työtehtävässään tervetulleita tilaisuuteen maksutta.
 
Lisätietoja Susanna Haapalalta: susanna@assistentti.info.
 
**
 
Kynnys ry on eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö. Sen perustivat vammaiset opiskelijat 1973. Kynnys ry:n toimipisteet ovat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.
 
Kynnyksen ulkoinen uutiskirje lähetetään 4 kertaa vuodessa Kynnyksen yhteistyötahoille ja jäsenistölle. Mikäli ette halua tätä kirjettä, tai haluatte liittää toisen osoitteen listalle, voitte ilmoittaa siitä sähköpostitse osoitteeseen: sanni.purhonen@kynnys.fi.
 
Kynnyksen tietorekisteriselosteet löytyvät Kynnyksen nettisivuilta näistä sijainneista (suoralinkit):
 
Jäsenrekisteriseloste:
(Ylhäällä linkki +lomake)
 
Asiakasrekisteriseloste:
Sivun alalaidassa HOLVI-ohjelmiston määrittämä paikka, oikealla alin linkki.
 
**
 
Kynnys ry Helsinki
Siltasaarenkatu 4, 5.krs
00530 HELSINKI
puh. (09) 6850 110
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kynnys.fi

 


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn