Erityisseksuaalineuvoja koulutus 45 op

Erityisseksuaalineuvoja koulutus 45 op

Aika ja paikka

Syyskuu 2018–kesäkuu 2019
5.9.–7.9., 1.10.–3.10., 26.11.–28.11.2018
28.1–30.1., 25.2.–27.2, 28.3.–29.3, 24.4. -26.4., 20.5.–22.5., 3.6–5.6.2019

https://www.ihimiset.fi/2018/06/20/erityisseksuaalineuvoja-15-op-silta-patevoitymiskoulutus/

Koulutuksen laajuus on 45op ja lähiopetusta on yhteensä 26 päivää (klo 9.00–16.00). Koulutukseen kuuluu opinto/seminaarimatka Helsinkiin, josta opiskelija itse vastaa matkustus-  majoitus- ja ruokailuun menevistä kuluista.

Koulutuspaikka on Oulu, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa.

Kohderyhmät
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon, vammaistyön sekä nuorisotyön ja opetustoimen henkilöstölle, kasvattajille ja muille opintoja työssään tarvitseville.

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet erityisseksuaalineuvojana työskentelemiseen ja erityisohjeiden antamiseen sekä arvostavaan kohtaamiseen. Erityisseksuaalineuvojakoulutuksessa yhdistyy seksologian peruskoulutus sekä tiedot ja taidot vammaisuuden, vammautumisen ja pitkäaikaissairauksien moninaisuutta koskettavista kysymyksistä elämässä ja seksuaalineuvonnassa. Koulutus antaa valmiuksia seksuaalineuvonnan ja –kasvatuksen alueille erityisesti terveys-ja sosiaali-sekä kuntoutus- ja kasvatusaloilla. Erityisseksuaalineuvontakoulutuksen suoritettuaan opiskelija saa hyvät valmiudet kasvatus-, kuntoutus-, päihde-ja mielenterveys-, sosiaali- ja vammaistyön seksuaalineuvojaksi sekä jatko-opintoihin seksologian lisäkoulutuksiin.

Koulutuksessa keskitytään seksuaalineuvonnan perusopintojen lisäksi Plissit –mallin erityisohjeita koskettaviin neuvonnan osa-alueisiin ja elämäntilanteisiin, lainsäädäntöön ja palveluihin.  Koulutuksessa käsitellään erityisesti vammaisuuden moninaisuutta, vammautumista, pitkäaikaissairauksia, harvinaisia sairauksia sekä neurologisia kysymyksiä unohtamatta mielenterveysongelmia ja ikääntymistä. Koulutus mahdollistaa Suomen seksologisen seuran auktorisoinnin ja erityisseksuaalineuvoja (SSS) nimikkeen käyttämisen, mikäli opiskelija täyttää auktorisoinnille muutoin vaadittavat kriteerit (ks. www.seksologinenseura.fi).

Työskentelymuodot
Koulutus sisältää seksuaalineuvonnan teoria- ja menetelmäopintoja sekä SAR (Sexual Attitude Reassessment) opintoja. Kontaktiopetus koostuu luennoista, ryhmätöistä, harjoituksista, opiskelijan oman prosessin ohjauksesta, vertaistyöryhmien ohjauksesta ja opinnäytetyön ohjauksesta. Koulutukseen sisältyy lisäksi 16 tuntia ryhmätyönohjausta seksuaalineuvonnasta, Suomen Seksologisen Seuran kriteerit täyttävältä työnohjaajalta.

Etäopiskeluna koulutukseen kuuluu perehtymistä alan tutkimusraportteihin ja kirjallisuuteen, syventävä lopputyö, sekä vertaisryhmätyöskentelyä. Koulutuksen integratiivisessa viitekehyksessä hyödynnetään ratkaisukeskeisen, kognitiivisen, pari- ja perheterapian, sekä tunnekeskeinen terapian perusajatuksia ja työmenetelmiä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
SETEKO-Kynnys ry
Tanja Roth 040 9401967
Koulutukseen ilmoittautuminen ja kirjallinen hakemus sähköpostitse:
tanja.roth@samat.kynnys.fi
Koulutuksen sisällöstä voi esittää kysymyksiä kouluttajille sähköpostilla
hilkka.putkisaari@artera.info tai tanja.roth@samat.kynnys.fi
Ohjeet hakemukseen:
Lähetä hakemuksesi 22.8.18 mennessä yllä ilmoitettuun ositteeseen
Nimi ja syntymävuosi
Osoite ja puhelinnumero
Pohjakoulutuksesi
Kerrot miksi haluat hakeutua tähän koulutukseen ja miten voit hyödyntää saamaasi koulutusta myöhemmin. Lopulliset valinnat koulutukseen tehdään sähköpostitse saapuneiden hakemusten pohjalta, koulutukseen hyväksyminen vahvistetaan ilmoittautuneille kirjallisesti 24.8.18 mennessä.

Hinta
4300 euroa sisältäen lähiopetuksen, etäopintojen ja kehittämistyön ohjauksen, ryhmätyönohjauksen ja Helsingin opintomatkan luennot, koulutukset ja vierailut (matka- ja majoituskuluista sekä mahdollisista muista kustannuksista osallistuja vastaa itse). Koulutus laskutetaan kolmessa erässä lukukausittain tai sopimuksen mukaan.

Ilmoittautuminen
On käynnissä ja voimassa 20.8.2018 saakka.

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta osallistumisen perumisesta laskutetaan koulutukseen hyväksytyiltä 600 € hinnasta. Jos peruutusta ei tehdä lainkaan tai koulutus keskeytetään, laskutetaan koko hinta.

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta osallistumisen perumisesta laskutetaan koulutukseen hyväksytyiltä 600 € hinnasta. Jos peruutusta ei tehdä lainkaan tai koulutus keskeytetään, laskutetaan koko hinta.

 

Kouluttajat:

Tanja Roth, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalikasvattaja (SSS), seksuaalineuvoja (SSS), kuntoutuksen ohjaaja (Amk). Tanjalla on vahvaa erityisosaamista ja usean vuoden työkokemusta kuntoutus/ seksologisesta työstä vammaisjärjestö Kynnys ry:ssä. Roth toimii seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistyössä Kynnys ry:n SAMAT-toiminnassa sekä Kynnys ry:n SETEKO- seksuaaliterapia ja koulutuspalveluissa seksuaaliterapeuttina, kasvattajana, neuvojana ja kouluttajana. Tanja Roth on Avusta ja ohjaa seksissä turvallisesti -oppaan kirjoittaja, asiantuntija joka toimii aktiivisesti vammaisten ihmisten oikeuksien ja seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. SETEKO-Kynnys ry.
 

Hilkka Putkisaari on koulutukseltaan opettaja (KM), sosionomi, psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti (NACS), Tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT auk.) ja työnohjaaja. Hilkalla on vankka kokemus usealta työelämän osa-alueelta, mm. koulu-, lastensuojelu- ja kuntoutus/terapiatyöstä. Tämän lisäksi hän on toiminut työnohjaajana ja kouluttajana. Artera Oy

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn