Erityisseksuaalineuvoja 15 op Silta-pätevöitymiskoulutus

Erityisseksuaalineuvoja 15 op
Silta-pätevöitymiskoulutus

Aika ja paikka

Syyskuu 2018–kesäkuu 2019
7.9-,  3.10., 28.11.2018
30.1., 27.2-, 28.3-, 26.4., 22.5-, 5.6.2019

Koulutuksen laajuus on 15op ja lähiopetusta on yhteensä 9 päivää (klo 9.00–16.00). Koulutukseen kuuluu opintomatka Helsinkiin, josta opiskelija itse vastaa matkustus-, majoitus- ja ruokailuun menevistä kuluista.

Koulutuspaikka on Oulu, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa.

Kohderyhmät
Henkilöt jotka haluavat suorittaa erityisseksuaalineuvoja pätevöitymiskoulutuksen. Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että on suorittanut aikaisemmin seksuaalineuvoja 30 op laajuisen koulutuksen. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen työntekijät, erityisesti seksuaalineuvonta-terapia-, kuntoutus-ja vammaistyötä tekevät.

Esittely:
Koulutuksessa käsitellään erityisesti vammaisuuden ja erilaisten sairauksien moninaisuutta, monikulttuurissuutta, toimintakyvyn ja toiminnallisen seksin ongelmia sekä mahdollisuuksia, avusteista seksiä, seksuaaliohjausta, vastikkeellista seksiä ja seksityötä. Tässä koulutuksessa lisätään tietoa lainsäädännöstä ja tukipalveluita, neurologisia kysymyksiä, pitkäaikaissairauksia, mielenterveysongelmia ja ikääntymistä. Koulutus antaa pätevöitymisen erityisseksuaalineuvojana toimimiseen ja lisää valmiuksia seksuaalineuvonnan- ja kasvatuksen tekemiseen erityisesti vammaistyössä, sosiaali- ja terveydenhuollossa, päihde-ja mielenterveystyössä, monikulttuurisessa työssä, kuntoutuslaitoksissa-ja kasvatusaloilla.

 

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on antaa pätevöityminen erityisseksuaalineuvojana työskentelemiseen ja lisätä valmiuksia erityisohjeiden antamiseen sekä arvostavaan kohtaamiseen. Koulutus lisää opiskelijan tieto taito tasoa vammaisuuden moninaisuudesta, vammautumisesta, vakavista ja harvinaisista sairauksista, pitkäaikaissairauksista, monikulttuurisuudesta, päihde-ja mielenterveys ongelmista, neurologisista sairauksista, erilaisista addiktioista ja toiminaalisen seksin haasteista, avusteisen seksin lähtökohdista, toteuttamisen mahdollisuuksista sekä seksin apuvälineistä. Koulutuksessa keskitytään seksuaalineuvonna Plissit –mallin erityisohjeita koskettaviin neuvonnan osa-alueisiin ja elämäntilanteisiin, lainsäädäntöön ja palveluihin.

Koulutus mahdollistaa Suomen seksologisen seuran auktorisoinnin ja erityisseksuaalineuvoja (SSS) nimikkeen käyttämisen, mikäli opiskelija täyttää auktorisoinnille muutoin vaadittavat kriteerit (ks. www.seksologinenseura.fi

 

Hinta
1800 euroa sisältäen lähiopetuksen, etäopintojen ja kehittämistyön ohjauksen, ryhmätyönohjauksen, koulutukset ja vierailut (matka- ja majoituskuluista sekä mahdollisista muista kustannuksista osallistuja vastaa itse). Koulutus laskutetaan kolmessa erässä lukukausittain tai sopimuksen mukaan. Tämän koulutuksen voi tilata myös tilauskoulutuksena, jolloin hintaa tarkistetaan.

Ilmoittautuminen
On käynnissä ja voimassa 20.8.2018 saakka.

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta osallistumisen perumisesta laskutetaan koulutukseen hyväksytyiltä 600 € hinnasta. Jos peruutusta ei tehdä lainkaan tai koulutus keskeytetään, laskutetaan koko hinta.

 

Kouluttajat:

Tanja Roth, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalikasvattaja (SSS), seksuaalineuvoja (SSS), kuntoutuksen ohjaaja (Amk). Tanja työskentelee Kynnys ry:n seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistyössä SAMAT-toiminnassa sekä Kynnys ry:n SETEKO- seksuaaliterapia ja koulutuspalveluissa seksuaaliterapeuttina, kasvattajana, neuvojana ja kouluttajana. Tanja Roth on Avusta ja ohjaa seksissä turvallisesti -oppaan kirjoittaja, asiantuntija joka toimii aktiivisesti vammaisten ihmisten oikeuksien ja seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. SETEKO-Kynnys ry

 

Hilkka Putkisaari on koulutukseltaan opettaja (KM), sosionomi, psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti (NACS), Tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT auk.) ja työnohjaaja. Hilkalla on vankka kokemus usealta työelämän osa-alueelta, mm. koulu-, lastensuojelu- ja kuntoutus/terapiatyöstä. Tämän lisäksi hän on toiminut työnohjaajana ja kouluttajana. Artera Oy.

 

 

 


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn