Avusteinen seksi ja seksuaaliohjaus – vammaisuuden ja seksuaalisuuden moninaisuus

Avusteinen seksi ja seksuaaliohjaus – vammaisuuden ja seksuaalisuuden moninaisuus

10.-11.10.2018 Lapin kesäyliopisto Rovaniemi

 

 

Aika ja paikka:
Koulutus järjestetään Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa 10.-11.10.2018,

ke klo 10-17 ja torstaina klo 9-16
Esittely:
Koulutus perehdyttää seksuaalisuuteen ja seksiin sekä edellä mainittujen turvalliseen mahdollistamiseen. Koulutus avaa vammaisuuden ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä eri näkökulmista, esim. vammaisuus, vammautuminen, vakava sairastuminen, pitkäaikaissairaudet, vakavat sairaudet ja ikääntyminen. Koulutuksessa pohditaan ajankohtaisia lainsäädännöllisiä näkökulmia suhteessa koulutuksen pääteemoihin.

Kohderyhmä:

Kaikki vammaistyötä tekevät, esim. henkilökohtaiset avustajat, ohjaajat ja valmentajat, seksuaalineuvojat ja terapeutit.
Osallistumismaksu:
349€, sisältäen opetuksen ja kahvit molempina koulutuspäivinä. Pyydä tarjous työyhteisöllesi, mikäli tulijoita on useampia.

Ilmoittautuminen:
30.9.2018 mennessä sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautuminen on sitova. Tutustuthan perumisehtoihimme.

Lisätietoa:
koulutussuunnittelija Päivi Hinno, p. 0400 792 396, paivi.hinno@lapinkesayliopisto.fi

Tavoite:
Koulutuksen käytyään osallistujat tietävät laaja-alaisesti seksuaaliterveyttä ja seksuaalisuutta huomioivasta asiakastyöstä eri tavoin vammaisten ja sairauksia sairastavien ihmisten kanssa työskennellessä. Koulutuksen käytyään osallistujat ymmärtävät mitä vammaisen henkilön turvallinen seksissä avustaminen ja seksuaaliohjaus tarkoittavat sekä lisäävät tieto-taitoja turvalliseen seksissä avustamiseen ja seksuaaliohjaukseen sekä seksuaalisuuden huomioimisesta palvelupäätöksissä.

Sisältö:

Kaksipäiväinen koulutus on seksologian ja hoitolan ammatillista täydennyskoulutusta. Koulutus antaa hyvät perusvalmiudet seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen työyhteisössä ja asiakastyössä, sekä eritavoin vammaisten asiakkaiden seksuaalisuuden kohtaamiseen ohjaus- ja avustamistilanteissa. Peruskoulutuksesta saa opintopisteitä 1,5 op.

Koulutuskokonaisuuteen tarjotaan myöhemmin järjestettävät 2pv:n jatko-opinnot AV-SEXSO 2. Opinnoista saa opintopisteitä 1,5 op.

 

Kouluttajat:

Tanja Roth on erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalikasvattaja (SSS), seksuaalineuvoja (SSS), kuntoutuksen ohjaaja (Amk). Tanja työskentelee vammaisjärjetö Kynnys ry:n seksuaali- ja liisääntymisterveyden edistämistyössä SAMAT-toiminnassa sekä Kynnys ry:n SETEKO- seksuaaliterapia ja koulutuspalveluissa terapeuttina ja kouluttajana. Rothilla on vahvaa erityisosaamista seksologisesta työstä vammaistyössä ja kuntoutuksen osa-alueilla.. Tanja Roth on Avusta ja ohjaa seksissä turvallisesti -oppaan kirjoittaja, asiantuntija joka toimii aktiivisesti vammaisten ihmisten oikeuksien ja seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. SETEKO-Kynnys ry.

Hilkka Putkisaari on koulutukseltaan opettaja (KM), sosionomi, psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti (NACS), Tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT auk.) ja työnohjaaja. Hilkalla on vankka kokemus usealta työelämän osa-alueelta, mm. koulu-, lastensuojelu- ja kuntoutus/terapiatyöstä. Tämän lisäksi hän on toiminut työnohjaajana ja kouluttajana. Artera Oy.

 


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn